Innovatie ten dienste van de overheid

Overheidsdiensten krijgen met tal van uitdagingen te maken en ook de verwachtingen van de burger ten aanzien van de overheid worden almaar hoger. Ze moeten ook voortdurende nieuwe budgettaire beperkingen toepassen.  Innovatief en creatief uit de hoek komen wordt dus een must. In een wereld die voortdurend verandert, is het echter geen sinecure om alle technologische en wetenschappelijke vorderingen bij te benen en alle innovatieve oplossingen die op de markt komen te volgen.   

Op het platform Gov buys Innovation zijn er oplossingen te vinden voor problemen waar de overheid mee kampt.  

Ontdek hoe je:  

een challenge kan indienen

Je zit met een specifiek probleem en je bent op zoek naar een oplossing. Beschrijf je challenge en publiceer hem. Kies een van de voorgestelde oplossingen. Test deze oplossing uit en evalueer.

inspiratie kan opdoen

Je hebt nog geen duidelijk omschreven challenge, maar wil inspiratie opdoen voor je organisatie en wil vernieuwende oplossingen ontdekken die bij de overheid gebruikt kunnen worden.