Innovatie centraal stellen bij de overheid

Overheidsopdrachten bieden bedrijven een enorm potentieel qua commerciële ontwikkeling. Omgekeerd kunnen bedrijven overheidsdiensten een echte meerwaarde bieden en mee helpen om innovatieve overheidsdiensten uit te bouwen. Hoe bevorder je dit soort win-winsituaties?  

Op het platform Gov buys Innovation kunnen bedrijven mogelijke oplossingen voorstellen voor (huidige of toekomstige) problemen die de overheid heeft vastgesteld. Op die manier is het makkelijker om gebruik te maken van innovatie.  

Nu ben jij aan zet! 

Ontdek hoe je:  

op een challenge kan ingaan

Je hebt een challenge gevonden op het platform Gov buys Innovation waarvoor je een concrete oplossing kan voorstellen. Licht je aanpak toe in een eerste voorstel. Wil de challenger meer weten, dien dan je een offerte in. Als je geselecteerd wordt, dan zal je voorstel worden uitgevoerd in een test.


de overheid kan inspireren

Je hebt een oplossing (een product of een dienst) ontwikkeld die een meerwaarde kan betekenen voor de overheidsdiensten. Promoot je oplossing op het platform Gov buys Innovation.