Nido’s challenge gerichte aanpak

KLIK HIER VOOR MEER INFO

Government buys Innovation is een platform dat identificatie vlotter doet verlopen en innovatieve projecten opzet voor de federale overheidsdiensten.

Met Government buys Innovation wil men het gebruik van innovatie bevorderen via overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten zijn zowel voor overheidsdiensten als voor bedrijven een erg belangrijk kanaal om innovatieve projecten op te zetten.

Het hoofddoel van het platform is om overheidsdiensten die met challenges te maken hebben te koppelen aan bedrijven die hen daar een oplossing voor kunnen bieden door gebruik te maken van innovatieve oplossingen. Er is voor gekozen om gefaseerd te werk te gaan en tijd uit te trekken om te experimenteren (iteratieprincipe). De challenges van de overheidsdiensten worden dus beschreven zodat er een testfase kan plaatsvinden met een duidelijk omschreven scope. Daarom heeft men gekozen voor het formaat van de overheidsopdracht met een beperkt budget (artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).   

Dit platform wil ook een plek zijn waar overheidsdiensten inspiratie opdoen. Bedrijven kunnen er namelijk innovatieve oplossingen komen promoten die een antwoord kunnen bieden op een bepaalde behoefte van de overheid. Dat gebeurt dan buiten het klassieke kader van een antwoord zoeken op een specifieke challenge.

De uitdagingen die beschreven worden, werken ook inspirerend voor andere overheidsdiensten, want soms hebben meerdere actoren met dezelfde problemen te kampen.

Voor de ontwikkeling van het platform kon men rekenen op de waardevolle bijdragen van start-ups, ambtenaren die regelmatig gebruik maken van overheidsopdrachten en collega’s van het directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement en werd er ook samengewerkt met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging.

De website zit momenteel nog in de bètafase. Deze bètaversie is een versie die nog niet definitief is, maar al toegankelijk is voor al wie erin geïnteresseerd is. Je vindt er echte challenges en oplossingen. Het is de bedoeling dat het platform evolueert naar een volledig functionele marktplaats. We hebben een proces van permanente evaluatie voorzien. Jullie spontane feedback is dus meer dan welkom. Hij helpt ons mee het platform te verbeteren. 

Het platform Government buys Innovation is een initiatief van NIDO, het innovatielab van de federale overheid, dat verbonden is aan de FOD Beleid en Ondersteuning. NIDO, dat in 2017 ontstond, heeft als doel een innovatiecultuur te bevorderen en te promoten binnen de overheidssector en een veilig nest aan te bieden waar men kan experimenteren en innovatieve ideeën kan uitbroeden. Meer info? Bezoek onze Nido website.

———————————–

Contacteer ons:

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Vul het onderstaande contactformulier in of stuur een e-mail naar nido@bosa.fgov.be