Je hebt een oplossing (een product of een dienst) ontwikkeld die een meerwaarde kan betekenen voor overheidsdiensten. Profileer jezelf en promoot je oplossing op het platform Gov buys Innovation. Het spreekt voor zich dat dat kan resulteren in mogelijke contracten. 

Wie? 

Je vertegenwoordigt een bedrijf. 

Je hebt een oplossing (een product of een dienst) ontwikkeld die kan inspelen op een behoefte van overheidsdiensten.  

Je bent gemotiveerd om mee innovatieve overheidsdiensten te helpen uit te bouwen. 

Waarom zou je mee willen helpen om innovatie op gang te brengen bij de overheidsdiensten? 

De overheidsdiensten hebben je nodig! In een voortdurend veranderende wereld krijgen alle sectoren te maken met de ontwikkeling van nieuwe tools, nieuwe praktijken, enz. De overheid moet deze (technologische en gedrags)veranderingen omarmen en moet de burger doeltreffende diensten verlenen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de overheidssector en de privésector de handen in elkaar slaan. 

Wat is een innovatieve oplossing?  

We spreken over producten of diensten, die al op de markt beschikbaar zijn en die gebruikt kunnen worden bij de overheid.   

Een oplossing hoeft niet per se volledig nieuw te zijn om innovatief te zijn.  Ze kan bijvoorbeeld al in gebruik zijn bij de overheid, maar weinig bekendheid genieten. Of ze kan in gebruik zijn in een volkomen andere context, maar kan wel gebruikt worden voor of aangepast worden aan een probleem/organisatie van de overheidsdiensten.    

Waarom zou ik mijn innovatieve oplossing promoten op het platform Gov buys Innovation? 

Je hebt een product of een dienst ontwikkeld. Het loont de moeite om je oplossing bekend te maken binnen de overheid. Door op het platform te publiceren plaats je jezelf makkelijker in de kijker bij ambtenaren die op zoek zijn naar concrete oplossingen voor hun organisatie. 

Het platform Gov buys Innovation wil interactie bevorderen.  Geïnteresseerde ambtenaren kunnen vragen stellen en opmerkingen geven over de oplossing die jij voorstelt. Die feedback kan dus heel nuttig zijn om je product/dienst te verbeteren, maar ook om meer inzicht te krijgen in de behoeften van de overheidsdiensten.  

Ok, ik wil mijn innovatieve oplossing promoten. Hoe ga ik te werk? 

Dat gaat uitermate eenvoudig!:  Registreer je op het platform en dien je innovatieve oplossing in.  

Je oplossing wordt gescreend voordat ze op het platform wordt gepubliceerd. Zo garanderen we dat ze relevant is.  

Ambtenaren kunnen je als ze dat willen vragen stellen en opmerkingen of feedback geven. Beantwoord hun vragen zo vlug mogelijk.  

Deze uitwisselingen zullen voor iedereen zichtbaar zijn op het platform, omwille van de transparantie en zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn.