Talent Review Profiler

 743 total views

De Talent Review Profiler is een gespecialiseerde talent intelligence tool, gefocust op de ondersteuning van het Talent Review Proces. Het instrument is bedoeld voor grotere of groeiende organisaties met professionele talent management processen of de ambitie om talent management processen uit te werken.

Het doel van deze tool is om op basis van wetenschappelijk onderbouwde analytics klaarheid te scheppen op drie vlakken:

1. Wat is het ware potentieel van je medewerkers?
2. Een adequate inschatting van je talentrisico’s
3. Acties op maat van het individu om het talent binnen je organisatie optimaal te realiseren

Word niet meer verrast door:
• Sleutelmedewerkers die onverwacht vertrekken
• Medewerkers die bedanken voor de loopbaanstap die jij zorgvuldig hebt voorbereid
• Medewerkers die ‘plots’ uitvallen

Voorkom:
• Dat je geen voeling hebt met het loopbaanperspectief van je medewerkers
• Dat lijnmanagers geen weet hebben van de thema’s die in een gesprek met een specifieke medewerker aan bod moeten komen
• Dat medewerkers hun betrokkenheid verliezen

Zorg:
• Dat je de aspiraties van je medewerkers kent
• Dat je weet waar het groeipotentieel zich binnen je organisatie bevindt
• Dat de kwaliteit van de loopbaandialoog verbetert

Information

Talent-Review-Profiler-pitch-NL.pdf

Contact

Lesley Vanleke
Lesley.vanleke@talentlogiQs.com