Mijn App op zak – Het Smartcity Mobiele Portaal voor de steden, gemeentes, provincies en regio’s.

 931 total views,  1 views today

Letsgocity is een Luikse onderneming, actief in de digitale ontwikkeling van de openbare sector. Meer bepaald biedt Letsgocity apps aan de openbare sector (steden, gemeentes, intercommunales,…) teneinde de communicatie met het publiek te verbeteren.

Letsgocity heeft onder meer het mobiele portaal « Mon app en poche » (Mijn App op zak) ontwikkeld dat digitale diensten, die voor burgers bestemd zijn, in één enkele app samenvoegt. Dit portaal wordt in Wallonië grootschalig gebruikt en biedt veelvoudige interoperabele varianten zoals :

  • Wallonië op zak  (« Wallonie en poche » : op waals regionaal niveau gebruikte portaal)
  • Mijn gemeente op zak (« Ma commune en poche » : gebruikt door meer dan 60 Waalse gemeentes)
  • Mijn provincie op zak (« Ma province en poche » : Waals Brabant).

Naast deze portaals die toepassingen/apps/diensten van alle type bedrijven samenvoegen, stelt Letsgocity ook zijn eigen digitale apps aan de openbare sector voor, waaronder :

  • App Mobiliteit (« App Mobilité » : uurroosters trein, bus,..)
  • App Omgeving (« App Environnement » : huis-aan-huisophaling, locatiegebaseerde inzamelpunten,…)
  • App burgerparticipatie (« App Participation citoyenne » : ideeënbus, meldingen, participatieve gemeenteraden,…)
  • App Publicatie (« App Publication » : beheren van gemeenschappen, versturen van bevragingen, delen van links, beheren van agenda,…)

Voor Letsgocity staan databeheer en de naleving van de AVG (GDPR) centraal, wat bijdraagt aan het genereren van opendata en de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem ter ondersteuning van de publieke sector. 

Pitch

Contact

Pierre Labalue
pierre.labalue@letsgocity.be