All posts by gbi_wp_admin_prod

PersoPoint challenge: lessons learned rapport

 750 total views

De PersoPoint challenge van vorig jaar is afgerond. Vanuit Nido willen we steeds kritisch nadenken over hoe we de zaken in de toekomst nog beter kunnen faciliteren.

Na elke challenge wordt een overzichtsrapport gemaakt van de verschillende fasen die in het traject werden doorlopen met aan het einde een korte conclusie.

Dit document is vooral gericht op de stakeholders en de partijen die bij de challenge betrokken waren, maar kan tevens als inspiratiebron dienen voor toekomstige challengers.


Gov Buys Innovation doorstaat de testfase na de eerste challenges

 685 total views

In 2020 lanceerde NIDO het platform Gov Buys Innovation om overheidsdiensten met uitdagingen  te koppelen aan bedrijven met een innovatieve oplossing. Deze nieuwe aanpak die gekenmerkt wordt door dialoog, feedback en een beperkte administratieve last werd met verschillende challenges uitgetest en verder gefinetuned op basis van continue feedback van beide partijen.  

Nido bereidt zich nu voor om met Gov Buys Innovation de volgende stap te nemen. We zijn blij om aan te kondigen dat dit platform in een nieuw kleedje gestoken wordt tegen de zomer 2022, eentje met meer uitgebreide functionaliteiten die de interactie tussen overheden en bedrijven nog meer aanmoedigen. 

Dat overheden heel wat kunnen leren van marktverkenningen en innovatieve experimenten bewijzen de eerste challenges van verschillende organisaties, waaronder die van de Noodcentrale 112. Kom meer te weten over hun challenge, het experiment in samenwerking met scale-up ML2Grow en hun ervaring met Gov Buys Innovation.
 


Maakt A.I. de privacy richtlijnen binnenkort voor iedereen vlot toegankelijk?

 950 total views,  1 views today

De Gegevensbeschermingsautoriteit zoekt het uit door middel van een experiment.

Burgers en professionals op een heldere manier informeren op vlak van verwerking van persoonsgegevens is één van de taken van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat doet ze via haar website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), waar alle informatie onder de vorm van aanbevelingen en beslissingen ter beschikking wordt gesteld. Omwille van de veelheid aan informatie, die nog steeds groeit, is het voor de gebruiker niet altijd gemakkelijk om snel de juiste informatie terug te vinden. Om deze reden onderzoekt de GBA hoe artificiële intelligentie (A.I.) de gebruiker kan helpen om online vlotter en sneller de juiste informatie te bekomen.

Concreet wil de GBA de mogelijkheden van Conversational A.I. uittesten aan de hand van een prototype. Dergelijke Conversational A.I. systemen zorgen er voor dat gebruikers door middel van Machine Learning en Natural Language Processing gesimuleerde gesprekken kunnen voeren met een computer. Doordat de A.I. zo slim is, lijkt het net alsof met een mens gechat wordt. Dit doet denken aan de bekende chatbots, toch gaat de Conversational A.I een stap verder. Een simpele chatbot is gebaseerd op een vaste vragenstructuur en kan dus geen complexe vragen beantwoorden die niet in de vragenstructuur zijn opgenomen. Conversational A.I. kan dit wel. Het systeem legt namelijk connecties tussen onderwerpen, wat een hele boost aan het gesprek geeft.

Het experiment wordt in oktober 2021 opgestart in samenwerking met ML2GROW, een spin-off van de Universiteit Gent (UGent) en imec. Nido, het innovatielab van de overheid bij FOD BOSA ondersteunt de GBA in deze challenge. Naast veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid, zullen snelheid en relevantie belangrijke maatstaven zijn in het experiment dat in dit vroege stadium van ontwikkeling van start zal gaan met een beperkte groep gebruikers.


De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zoekt een oplossing voor haar challenge. Doe mee aan de oproep!

 610 total views

“BOOST”, dat is de naam van het kortlopend Europees project waarin de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel, de Universiteit van Namen en de KULeuven de kennis en conformiteit met de GDPR wil “boosten”.

In kader van dit project wil de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit verkennen welke slimme of innovatieve oplossingen bedrijven hebben. Zij zoeken een oplossing met minimaal een gebruiksvriendelijke online tool die zowel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de publicaties (zoals aanbevelingen, beslissingen, etc.) opgesteld of ter beschikking gesteld door de GBA (effectiviteit) als de beschikbaarheid van haar juridische experten (efficiëntie) significant verbetert.

“Help de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit de kennis van en conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te boosten.

Heb jij een innovatieve oplossing waarmee de GBA kan experimenteren met een budget van maximaal 30.000 euro excl. BTW? Doe dan mee met deze oproep.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk op 20 juni 2021 (hun idee of oplossing(en) aanmelden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om hun oplossing te pitchen en in dialoog te gaan met de jury van de GBA, alsook om een offerte voor het experiment in te dienen.


OPROEP – Challenge GBA: Oplossingen gezocht!

 1,299 total views

Mededeling: Een nieuwe versie van de leidraad NL (versie 3) is beschikbaar.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zoekt een slimme of innovatieve oplossing met minimaal een gebruiksvriendelijke online tool die zowel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de publicaties (zoals aanbevelingen, beslissingen, etc.) opgesteld of ter beschikking gesteld door de GBA (effectiviteit) als de beschikbaarheid van haar juridische experten (efficiëntie) significant verbetert.

In deze oproep zoekt de GBA een innovatieve oplossing waarmee ze kan experimenteren. Dit zal deel uitmaken van het Europees BOOST-project van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vrije Universiteit van Brussel, Universiteit van Namen en de KULeuven. Het doel van dit project is het bewustzijn en kennis rond GDPR bij kmo’s in België te verhogen, hun problemen te verkennen en praktische ondersteuning te bieden bij de implementatie van GDPR.

Heb jij een oplossing? Doe dan mee met de oproep!

“Help de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit de kennis van en conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te boosten.

Challenge eigenaar: Steven Dewaele, Adviseur – Project Manager, Gegevensbeschermingsautoriteit

Domein: Technische innovatie, GDPR en informatieveiligheid, kennismanagement

Heb jij een oplossing voor deze challenge?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op zondag 20 juni 2021 hun oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier. De inschrijvers kunnen worden uitgenodigd om hun voorstel te pitchen en in dialoog te gaan met de jury van de GBA. Deze ontmoeting zal plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni 2021 (tijdens gekozen timeslot). Zij kunnen ook uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze oproep kan u terugvinden in de leidraad.

Voor vragen m.b.t. procedure kan u terecht bij Els Reiners, Projectmanager Innovatie Nido: gbi@bosa.fgov.be; +32 (0)2 740 80 84

Voor vragen m.b.t. de challenge kan u terecht bij Steven Dewaele, ,Adviseur – Project Manager, Gegevensbeschermingsautoriteit,
Steven.Dewaele@apd-gba.be

Dit experiment wordt mede gefinancierd door het Rechten, Gelijkheid en Burgerschap programma (2014-2020) van de Europese Unie.


FOD BOSA start haar eerste innovatie-experiment voor de challenge PersoPoint

 862 total views

“Help PersoPoint vanuit haar bestaande selfservice een nieuwe, uitstekende, klantvriendelijke en intuïtieve selfservice te ontwikkelen voor haar medewerkers.”

Deze oproep stuurde FOD Beleid & Ondersteuning begin dit jaar de wereld uit, gericht aan elk innovatief bedrijf die een oplossing in de aanbieding heeft. Naast 7 andere bedrijven stelden de twee scale-ups, Noest en RoboRana, samen hun oplossing voor aan de jury en sleepten met succes de opdracht tot experiment binnen. Beide bedrijven die deel uitmaken van de Cronos Groep zullen voor een bedrag van 15.000€ in nauwe samenwerking met PersoPoint een functioneel werkende piloot of minimum viable product (MVP) bouwen van een geautomatiseerd platform waarop de verschillende tools van PersoPoint geïntegreerd zijn.

Liliane Verreyen: “Het doel van het experiment is om inzichten te verwerven in een mogelijke oplossing. Zo kunnen we met goede inzichten een grotere investering doen in een oplossing dat zowel haalbaar is als gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers.”

Noest en RoboRana zullen in nauwe samenwerking met PersoPoint een testbare mini-versie van een geautomatiseerd platform ontwikkelen waarop de verschillende toepassingen van PersoPoint geïntegreerd zijn. Voor deze op-maat-oplossing trekt Noest resoluut de kaart van het Microsoft Power Platform en Azure cloud-technologie. Deze oplossing zal tijdens het kortlopend experiment getest worden. Hiervoor zal er gebruik gemaakt worden van testdata en een testomgeving zodat alle processen zonder enige risico verder kunnen blijven draaien.
Het experiment start begin juni. De resultaten van het experiment zullen reeds na de zomer al bekend zijn.


Veel succes aan Noest, RoboRana en PersoPoint met dit experiment!


Paperbox.ai – Intelligente document verwerking

 740 total views

Paperbox is de meest gebruiksvriendelijke oplossing voor de automatische verwerking van administratieve documenten en e-mails.
Het herkent automatisch welk soort documenten er gescand, ge-e-maild of opgeladen werden en slaat ze dan op in de desbetreffende ‘box’. Vervolgens wordt informatie geëxtraheerd, controles uitgevoerd (op bv fraude) en nog veel meer.


Verbeter vandaag nog uw administratie met Paperbox. Contacteer ons gerust!

Contact: Maarten Callaert

maarten@paperbox.ai


ML6 – Artificiële Intelligentie

 849 total views

ML6 is een gerenommeerde Belgische scale-up gespecialiseerd in Artificiële Intelligentie en trotse Trend Gazelle Ambassadeur 2020. ML6 helpt organisaties sneller meetbare impact te creëren met intelligente technologie door het bouwen van op maat gemaakte oplossingen en het verlenen van advies. Het team telt meer dan 100 data en machine learning experts in hun hoofdkantoor te Gent en verder in Berlijn, Amsterdam en Zürich.
Contacteer ons om meer te weten over onze succesverhalen met het toepassen van oa NLP, Speech To Text, computer vision en nog veel meer bij lokale, vlaamse, federale en europese referenties.

Contact:

Nicolas Deruytter

nicolas@ML6.eu


Marktconsultatie van het Museum van het KBIN verlengd tot 15 april 2021. Doe mee aan de markconsultatie!

 624 total views,  1 views today

Source images: KBIN

Het Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen van België (KBIN) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we het Museum voor Natuurwetenschappen slim beheren en beveiligen zodat bezoekers steeds een topervaring genieten?”  

Source: KBIN

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform Gov Buys Innovation. Als volgende stap willen zij in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 15 april 2021 (datum verlengd) hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 22 en 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op platform Gov Buys Innovation.


De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning zoekt oplossingen voor haar challenge. Doe mee aan de markconsultatie!

 607 total views

Source image: Pixabay

Het directoraat generaal Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O) van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we zicht krijgen op de competenties van onze medewerkers?”

FOD BOSA wil in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2021 hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 29 en 30 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op het platform Gov Buys Innovation.


Challenge FOD BOSA Competenties: Oplossingen gezocht!

 1,880 total views,  1 views today

FOD BOSA en Innovatielab Nido organiseren een marktconsultatie:

“Hoe kan FOD BOSA zicht krijgen op de competenties van haar medewerkers?”

De omgeving van FOD BOSA verandert door de digitalisering en andere maatschappelijke invloeden. De organisatie wil zich voorbereiden op haar toekomst door aan de hand van strategische personeelsplanning eventuele gaps tussen de competenties die het nu in huis heeft en competenties die het in de toekomst nodig heeft, te dichten. Momenteel heeft FOD BOSA geen duidelijk inzicht in de competenties van hun medewerkers en is daarom op zoek naar een innovatieve oplossing die hen hierbij kan helpen.

FOD BOSA wil de slimme en/of innovatieve oplossingen die voor deze challenge op de markt beschikbaar zijn, verkennen.

Help FOD BOSA om zicht krijgen op de competenties van hun medewerkers!

Kom meer te weten over deze challenge en de marktconsultatie

Source image: Freepik

Challenge eigenaar: Sandra Schillemans, directeur-generaal a.i Algemene directie Rekrutering en Ontwikkeling

Domein: Human Resource

Heb jij een idee of een oplossing voor deze challenge?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2021 hun idee of oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier.
Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 29 en 30 april 2021.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze marktconsultatie kan u terugvinden in het marktconsultatiedocument.

Voor vragen m.b.t. procedure kan u terecht bij Els Reiners, Projectmanager Innovatie Nido: gbi@bosa.fgov.be; +32 (0)2 740 80 84

Voor vragen m.b.t. de challenge kan u terecht bij Frederic Baervoets, Manager Innovation Lab Nido, frederic.baervoets@bosa.fgov.be


Het Museum van het Koninklijke Instituut van Natuurwetenschappen zoekt oplossingen voor haar challenge. Doe mee aan de markconsultatie!

 582 total views

Update: de marktconsultatie is verlengd. Ideeën en oplossingen kunnen tot 15 april 2021 aangemeld worden.

Source images: KBIN

Het Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen van België (KBIN) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we het Museum voor Natuurwetenschappen slim beheren en beveiligen zodat bezoekers steeds een topervaring genieten?”  

Source: KBIN

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform Gov Buys Innovation. Als volgende stap willen zij in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 15 april 2021 (datum verlengd) hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 22 en 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op platform Gov Buys Innovation.


MARKTCONSULTATIE – Het museum van het Belgisch Koninklijk Instituut van Natuurwetenschappen zoekt oplossingen voor haar challenge “Museum”.

 1,468 total views,  1 views today

Source images: KBIN

Update: de marktconsultatie is verlengd. Ideeën en oplossingen kunnen tot 15 april 2021 aangemeld worden.

Het museum van het Belgisch Koninklijk Instituut van Natuurwetenschappen en Nido organiseren een marktconsultatie voor de challenge:

“Hoe kunnen we het Museum voor Natuurwetenschappen slim beheren en beveiligen zodat bezoekers steeds een topervaring genieten?”

Help ons om enerzijds de beveiliging van deze tentoonstellingszalen performanter te maken en anderzijds een excellente dienstverlening aan de museumbezoeker te blijven garanderen.

Het Belgisch Koninklijk Instituut van Natuurwetenschappen wil de slimme en/of innovatieve oplossingen die voor deze challenge op de markt beschikbaar zijn, verkennen.

Kom meer te weten over deze challenge en de marktconsultatie

Source: KBIN

Challenge eigenaar: Patricia Supply, Algemeen directeur a.i. van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen

Domein: security

Heb jij een idee of een oplossing voor deze challenge?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 15 april 2021 (datum verlengd) hun idee of oplossing(en) aan te melden via onderstaande formulier.
Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 22 en 23 april 2021.

Meer informatie en contact

Meer informatie over deze marktconsultatie kan u terugvinden in het marktconsultatiedocument.

Voor vragen m.b.t. procedure kan u terecht bij Els Reiners, Projectmanager Innovatie Nido: gbi@bosa.fgov.be; +32 (0)2 740 80 84

Voor vragen m.b.t. de challenge kan u terecht bij Ken De Smedt, kdesmedt@naturalsciences.be


FOD BOSA organiseert een marktconsultatie voor de challenge HR-Tools

 780 total views

De directie R&O van FOD BOSA is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge HR-Tools: Hoe kunnen we selectieconsultants van de verschillende federale overheidsdiensten autonoom maken op het vlak van testontwikkeling zodat selecties van ambtenaren nog steeds kwalitatief maar ook meer efficiënt kunnen verlopen?”      

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform
Gov Buys Innovation. De volgende stap die zij nu wenst te zetten, is het organiseren van een interactie met de markt om de oplossingen te verkennen. Daarom wordt  er een marktconsultatie gehouden waarin er een mondelinge, bilaterale (1-1) interactie is tussen beide partijen.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet?, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 7 maart 2021 hun idee of oplossing (en) aan te melden. Een selectie van geïnteresseerden zal vervolgens uitgenodigd worden om hun slimme of innovatieve oplossing te pitchen en te demonstreren tijdens een timeslot, nog te bepalen, op 22 of 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op de pagina van de challenge HR-Tools.


Help PersoPoint haar selfservice te ontwikkelen

 2,858 total views

Help PersoPoint vanuit haar bestaande selfservice een nieuwe, uitstekende, klantvriendelijke en intuïtieve selfservice te ontwikkelen voor haar medewerkers

Beschrijving (de probleemstelling)

PersoPoint is onderdeel van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) en is het secretariaat voor personeel- en loonsadministratie van de federale overheid. Als dienstverlener biedt PersoPoint loonadministratie, personeelsadministratie, juridisch advies en rapportering aan de aangesloten overheidsdiensten van de Federale Overheid (de klantenorganisaties).

PersoPoint hanteert een Best-of-Breed strategie waarbij haar processen steeds door de meest geschikte software ondersteund worden. Dit heeft er evenwel toe geleid dat eindgebruikers worden geconfronteerd met verschillende user interfaces en dat het vaak niet meer duidelijk is in welke tool een bepaalde aanvraag exact dient te gebeuren.

Zo hebben medewerkers toegang tot SCOPE, de softwaretoepassing waarmee de personeelsadministratie wordt beheerd en waarlangs bepaalde aanvragen voor verlof en afwezigheden verlopen.  In de toepassing SCOPE – ESS (Employee Self Service) kunnen de medewerkers van de klantenorganisaties met hun elektronische identiteitskaart inloggen om  onder meer bepaalde verloven en afwezigheden aan te vragen of te registreren. De leidinggevenden kunnen via de module SCOPE-MSS (Manager Self Service) bepaalde verlofaanvragen van hun medewerkers goedkeuren of hun afwezigheden opvolgen. Verder kunnen medewerkers via SCOPE hun Digitale Personeelsdossier raadplegen.

Niet alle zaken met betrekking tot personeelsadministratie kunnen echter worden geregeld via de SCOPE-applicatie. Documenten en attesten die nodig zijn voor staving van bepaalde afwezigheden of aanvraagformulieren voor bepaalde afwezigheden die niet via SCOPE-ESS kunnen worden aangevraagd, kunnen aan PersoPoint worden overgemaakt via het Contact Center Tool  SAGO (voorheen Service Now). De dossierbeheerders (of HR officers) zorgen voor de verdere afhandeling van de aanvragen en volgen dit verder op.

Medewerkers hebben dus toegang tot SAGO (ServiceNow) voorhet aanvragen van normale afwezigheden zoals bvb jaarlijks verlof of recup, Employee Self Service (PeopleSoft Self Service Portal) voor het aanvragen van speciale afwezigheden zoals bvb ouderschapsverlof en voor het beheer van hun eigen gegevens. In detoekomst zullen zij  ook tot SAP Concur toegang krijgen voor het aanvragen van vergoedingen. Leidinggevenden en HR diensten van klantenorganisaties hebben daarnaast ook nog toegang tot een SAP BI platform. Er is momenteel geen single point of entry voor al deze tools (en hun onderliggende functionaliteiten), waardoor er vraag is naar een meer duidelijke (eenduidige) user interface om een betere gebruikerservaring te bieden aan de eindgebruiker.

Hieronder een overzicht van de verschillende applicaties :

Naam applicatiePopulatiesFunctionaliteiten
PeopleSoft
Self Service (SCOPE)
Medewerkers
Leidinggevenden
Aanvragen afwezigheden (waar geen attest voor nodig is: jaarlijkse vakantie, recup, telewerk,…) Consulteren verlofsaldo’s Wijzigen adres en contactgegevens Wijzigen bankrekeningnummer Link naar het personeelsdossier   Goedkeuren of afkeuren afwezigheden Consulteren verlofkalender team Consulteren ziekte Bezoek arbeidsgeneesheer aanvragen
SAGOMedewerkersKlantenvragen Aanvragen afwezigheden (waar attest noodzakelijk is: thematisch, ouderschap etc.) Wijzigingen familiale toestand
RingRing:
Ziekte inbeltool
MedewerkersApplicatie waar eindgebruikers kunnen inbellen om hun ziekte door te geven. Deze applicatie verwerkt de inbelgegevens en plaatst een CSV file met de ingebelde afwezigheden op de SFTP Server om ze in SCOPE te importeren.
Filenet:
Digitaal Personeelsdossier
MedewerkersDocument management applicatie (FILENET) gehost door de FOD financiën waarin de relevante documenten voor het personeelsbeheer opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden. Dit raadplegen gebeurt via schermen in SCOPE
SAP BILokale HR
contact cellen
Leidinggevenden (toekomstig)
Applicatie voor rapportering.
SAP ConcurMedewerkers
Leidinggevenden
Tool voor het aanvragen/goedkeuren van diverse vergoedingen (bijv. Fietsvergoeding).

Meer informatie: www.PersoPoint.be/nl/diensten/personeelsadministratie

Voor wie is dit een probleem? Waar vindt het probleem plaats?

Dit is een probleem voor enerzijds de medewerkers  van klantenorganisaties en de HR officers van PersoPoint. Op dit moment gaat het over meer dan 10 000 gebruikers. Dit aantal zal aangroeien tot een veelvoud hiervan in de komende jaren. Momenteel zijn nog heel wat federale instellingen nog niet aangesloten als klantenorganisatie bij PersoPoint, maar de komende jaren zullen geleidelijk meer organisaties toetreden als klant van PersoPoint.  

Sinds wanneer is dit een probleem? Hoe evolueert het probleem?

Dit probleem stelt zich al enkele jaren maar zal met de groei van de dienstverlening van PersoPoint groter worden. Momenteel zijn SAGO (ServiceNow) en ESS (PeopleSoft Self Service Portal) de belangrijkste applicaties die door de klantenorganisaties worden gebruikt. Dit zal echter uitgebreid worden met SAP Concur en SAP BI.

Wat is de impact van het probleem?

In eerste instantie is de impact een suboptimale gebruikerservaring, wat leidt tot vragen en additioneel werk voor de dossierbeheerders van PersoPoint en wat niet bijdraagt aan de klantentevredenheid en een positief imago voor PersoPoint.

Hoe weten wij dat dit een probleem is?

Klanten en hun medewerkers hebben de vraag gesteld om de gebruikerservaring te verbeteren en om de processen/applicaties meer te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.

Het gewenste resultaat

PersoPoint wenst een HR dienstverlening waarbij het gebruiksgemak aanzienlijk verbetert, en dus:   

 • Eindgebruikers (in eerste plaats de personeelsleden van de federale overheid) eenvoudig en snel hun weg vinden in de applicaties.
 • Eindgebruikers intuïtief hun HR administratie (verlof aanvragen, premie aanvragen…) kunnen afhandelen door middel van een duidelijk proces en user interface design.
 • Rekening gehouden wordt met het gebruikersprofiel van de eindgebruiker om zo alleen die taken te presenteren die relevant zijn voor hem/haar, in de taal van de medewerker.

Welke initiatieven werden er in het verleden genomen om dit probleem op te lossen, en met welk resultaat?

Een aantal tools (bijvoorbeeld het digitaal personeelsdossier) zijn al geïntegreerd met ESS, en ook een aantal andere functionaliteiten lopen zoveel mogelijk via de ESS van PeopleSoft. Voor andere processen was dit echter niet mogelijk of wenselijk.

Er bestaan ook guidelines voor de eindgebruikers die aangeven op welke manier elke aanvraag aangemaakt worden. Ook zijn er filmpjes die hen op weg zetten.

Welke oplossingen zijn niet gewenst? Waar moet men eventueel rekening mee houden?

 • Er wordt gezocht naar een technische oplossing. Oplossingen om mensen vertrouwd te maken met de verschillende toepassingen zijn niet gewenst. De oplossing moet voor de gebruikers makkelijk zijn.  
 • De oplossing moet veilig en gebruiksvriendelijk zijn. Het doel is om de gebruikerservaring van de platformen te verbeteren; het is dus zeker niet de bedoeling dat de oplossing extra stappen zou toevoegen.
 • Performantie mag niet lijden onder de oplossing.
 • De oplossing moet op termijn uitgerold kunnen worden naar 10 000-en gebruikers
 • Single-sign-in met eID (itsme) moet mogelijk zijn.

Call tot innovatieve oplossingen

Domein:

ICT

Budget (Incl.BTW):

20.000 euro

Opdrachtdocumenten:

Bestek

Template voorstel

Instructies en template pitch

Instructies offerte

Zal spoedig gepubliceerd worden

Bijkomende informatie :

Informatie meegegeven tijdens de infosessie 10 12 2020:

Handleidingen en video’s | Persopoint

Planning

Datum infosessie

10 december 2020 om 13h30

Deadline om het voorstel van oplossing in te dienen

22 décembre 2020

Datum dialogen (optioneel, niet verplicht)

In de week van 18 januari 2021

Deadline om de pitch in te dienen

26 januari 2021

Data pitchmoment

In de week van 1 februari 2021

Deadline om de offerte in te dienen

25 februari 2021

Deadline om de definitieve offerte (BAFO) in te dienen

30 maart 2021

Contact

Els Reiners, projectmanager Innovatie, Nido
gbi@bosa.fgov.be


Shayp – Real-time waterlekdetectie- en monitoringinstrument voor het waterverbruik

 1,281 total views

35% van het drinkwater dat in woningen, gebouwen en hun infrastructuur wordt gedistribueerd, gaat verloren door waterlekken. Met onze technologie, geïnstalleerd in minder dan 5 minuten, evalueert Shayp waterlekken in real time en ordent het onderhoud effectief om de kosten te drukken.

Shayp is een volledig geïntegreerde service die beheerders, eigenaars en verzekeraars van gebouwen helpt om waterlekken en gerelateerde schade te voorkomen. We houden de eigendommen veilig en de waterrekening onder controle.

De geavanceerde IoT van Shayp heeft een levensduur van 10 jaar met een melding wanneer de batterij bijna leeg is en een hoge gegevens granulariteit voor een snelle lekdetectie. Wij zijn een end-to-end oplossing, van diagnose tot reparatie, waarmee klanten en partners Shayp moeiteloos kunnen integreren in hun organisatie.

Om een volledig geïntegreerde oplossing te ontwikkelen, stellen wij voor:

 1. Een volledig autonome sensor (het apparaat) die het verbruik direct op de watermeter met een extreem hoge granulariteit, met meer dan 240 datapunten, per dag volgt. 10 jaar batterij. Geen wifi of elektriciteit nodig voor de goede werking van de box.
 2. Een cloud architectuur die ons intelligent algoritme voor het opsporen van lekken, waarschuwingen, reparaties en slimme contracten met loodgieters gebruikt.
 3. Een API die direct in de systemen van onze klanten kan worden geïntegreerd.
 4. Een front-end applicatie en dashboard voor gebruikers die hun persoonlijke instellingen willen configureren.

Tot slot, Shayp staat toe om:

 • WATERLEKKEN TE DETECTEREN 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • DURE WATERSCHADE TE VERMIJDEN
 • WATER EN GELD TE BESPAREN
 • DE ONDERHOUDSAFDELING BIJ TE STAAN IN HUN DAGELIJKS BEHEER
 • ROI IN MINDER DAN EEN JAAR

Of het nu gaat om huizen, gebouwen, openbare of industriële gebouwen, Shayp traint zijn software om op betrouwbare wijze lekken en onregelmatigheden op te sporen vanaf één enkel meetpunt.

Meer info

www.shayp.com
Info@shayp.com


Challenge HR-Tools: Markconsultatie afgesloten

 1,962 total views

Deze marktconsultatie is inmiddels afgelopen. Via de marktconsultatie heeft de challenge-owner op de markt geen oplossingen gevonden voor haar challenge.


FOD BOSA houdt een marktconsultatie: Hoe kunnen we de selectieconsultants autonoom maken op het vlak van testontwikkeling?

Update 22/02/2021

Help ons om onze klanten ‘masters’ te laten worden in het ontwikkelen van (meerkeuze)vragen voor het beoordelen van kennis en competenties tijdens hun selectieprocedures. DG R&O van FOD BOSA wil slimme en/of innovatieve oplossingen verkennen voor deze challenge. We gaan in dialoog met bedrijven die denken ons hierbij te kunnen helpen.

Lees verder


Mijn App op zak – Het Smartcity Mobiele Portaal voor de steden, gemeentes, provincies en regio’s.

 945 total views

Letsgocity is een Luikse onderneming, actief in de digitale ontwikkeling van de openbare sector. Meer bepaald biedt Letsgocity apps aan de openbare sector (steden, gemeentes, intercommunales,…) teneinde de communicatie met het publiek te verbeteren.

Letsgocity heeft onder meer het mobiele portaal « Mon app en poche » (Mijn App op zak) ontwikkeld dat digitale diensten, die voor burgers bestemd zijn, in één enkele app samenvoegt. Dit portaal wordt in Wallonië grootschalig gebruikt en biedt veelvoudige interoperabele varianten zoals :

 • Wallonië op zak  (« Wallonie en poche » : op waals regionaal niveau gebruikte portaal)
 • Mijn gemeente op zak (« Ma commune en poche » : gebruikt door meer dan 60 Waalse gemeentes)
 • Mijn provincie op zak (« Ma province en poche » : Waals Brabant).

Naast deze portaals die toepassingen/apps/diensten van alle type bedrijven samenvoegen, stelt Letsgocity ook zijn eigen digitale apps aan de openbare sector voor, waaronder :

 • App Mobiliteit (« App Mobilité » : uurroosters trein, bus,..)
 • App Omgeving (« App Environnement » : huis-aan-huisophaling, locatiegebaseerde inzamelpunten,…)
 • App burgerparticipatie (« App Participation citoyenne » : ideeënbus, meldingen, participatieve gemeenteraden,…)
 • App Publicatie (« App Publication » : beheren van gemeenschappen, versturen van bevragingen, delen van links, beheren van agenda,…)

Voor Letsgocity staan databeheer en de naleving van de AVG (GDPR) centraal, wat bijdraagt aan het genereren van opendata en de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem ter ondersteuning van de publieke sector. 

Pitch

Contact

Pierre Labalue
pierre.labalue@letsgocity.be


Dé oplossing voor managers inzake continue feedback

 909 total views

Frizby ondersteunt managers om constructieve one-to-one gesprekken te houden met hun teamleden. Dit zorgt voor hun welzijn en motivatie.

We weten allemaal dat het gebrek aan erkenning en feedback de hoofdreden is voor ontslagneming van medewerkers. Algemeen gekend is ook dat managers frequent feedback moeten geven aan hun teamleden om hun welzijn en motivatie, en vervolgens retentie, te verzekeren.

Voor deze redenen is continue feedback tegenwoordig een buzz word geworden. Maar hoe voer je concreet continue feedback in een team?

De verschillende vormen van feedback monden niet uit tot dezelfde impact op medewerkers. Zo werd bewezen dat een mondelinge feedback, gegeven tijdens een informele face-to-face gesprek, meer impact heeft dan eender welke andere feedback.

Toch kan voor een manager het plannen van frequente informele “one-to-ones” moeizaam worden:

 • Het neemt tijd in beslag,
 • je weet niet altijd waarover te spreken,
 • er wordt geen opvolging voorzien na de vergadering en
 • er bestaat geen plaats om alle informatie per werknemer terug te vinden.

Voor deze redenen hebben we Frizby opgericht.

Frizby maakt het leven van managers eenvoudiger zodat ze productieve one-to-one kunnen voeren met hun medewerkers, zonder daar veel tijd aan te moeten spenderen.

Hierachter enkele voorbeelden van wat we doen :

 • Automatiseren van herhaaldelijke taken (het plannen van meetings, het sturen van vragen op voorhand, het versturen van rappels voor de meeting)
 • Automatisch opstellen van inhoud voor elke meeting
 • Nota nemen
 • Actieplannen
 • Centraliseren van de verslagen per werknemer voor alle one-to-one.

Frizby is een all-in-one oplossing voor coaching en feedback om het welzijn en de betrokkenheid van de werknemers te verzekeren.

Contact

Sam Boribon

sam@frizby.co

www.frizby.co


Toezicht houden, opzoeken, exploreren met CIKISI, uw expert inzake « Web Intelligence »

 1,034 total views

Als specialist in het beheer van informatie en meer bepaald « Web Intelligence », gebruiken we de best mogelijke technologieën in het domein van “Big Data” en Artificial Intelligence om de drastische verhoging in de volume van op de web beschikbare data te kunnen beheersen.  Zodoende bieden we innoverende oplossingen aan onze klanten die hun behoeften in toezicht (Watch), opzoeking (Search) en dataexploratie (Explore) kunnen vervullen.

Onze oplossingen omvatten :

 • Cikisi WMT : een polyvalent informatieplatform dat toelaat open bronnen van het web te verzamelen, maar ook gegevens op te zoeken en te exploreren.  
 • Cikisi Mobile WS (Watch en Search) is een mobiele applicatie die zijn users overal ter wereld en op eender welk moment van de dag een gemakkelijke toegang geeft tot de nodige informatie .
 • De Cikisi APIs verlenen toegang tot de diensten van het platform Cikisi aan externe sotftwares en toepassingen. Deze  APIs (Application Program Interfaces) zijn via een webdienst (REST) beschikbaar.

CIKISI is een innoverend bedrijf gesticht in 2016 en gevestigd in het Aeropole van Gosselies-Charleroi.

Ons bedrijf treedt rechtstreeks op in Frankrijk en Benelux, en werkt samen met een netwerk van technologische partners, integratoren en resellers om de oplossingen in de rest van de wereld aan te bieden.

Contact

Martin Baelden

presales@cikisi.com

https://www.cikisi.com/