PersoPoint challenge: lessons learned rapport

 767 total views,  2 views today

De PersoPoint challenge van vorig jaar is afgerond. Vanuit Nido willen we steeds kritisch nadenken over hoe we de zaken in de toekomst nog beter kunnen faciliteren.

Na elke challenge wordt een overzichtsrapport gemaakt van de verschillende fasen die in het traject werden doorlopen met aan het einde een korte conclusie.

Dit document is vooral gericht op de stakeholders en de partijen die bij de challenge betrokken waren, maar kan tevens als inspiratiebron dienen voor toekomstige challengers.


Gov Buys Innovation doorstaat de testfase na de eerste challenges

 703 total views

In 2020 lanceerde NIDO het platform Gov Buys Innovation om overheidsdiensten met uitdagingen  te koppelen aan bedrijven met een innovatieve oplossing. Deze nieuwe aanpak die gekenmerkt wordt door dialoog, feedback en een beperkte administratieve last werd met verschillende challenges uitgetest en verder gefinetuned op basis van continue feedback van beide partijen.  

Nido bereidt zich nu voor om met Gov Buys Innovation de volgende stap te nemen. We zijn blij om aan te kondigen dat dit platform in een nieuw kleedje gestoken wordt tegen de zomer 2022, eentje met meer uitgebreide functionaliteiten die de interactie tussen overheden en bedrijven nog meer aanmoedigen. 

Dat overheden heel wat kunnen leren van marktverkenningen en innovatieve experimenten bewijzen de eerste challenges van verschillende organisaties, waaronder die van de Noodcentrale 112. Kom meer te weten over hun challenge, het experiment in samenwerking met scale-up ML2Grow en hun ervaring met Gov Buys Innovation.
 


Maakt A.I. de privacy richtlijnen binnenkort voor iedereen vlot toegankelijk?

 965 total views

De Gegevensbeschermingsautoriteit zoekt het uit door middel van een experiment.

Burgers en professionals op een heldere manier informeren op vlak van verwerking van persoonsgegevens is één van de taken van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat doet ze via haar website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), waar alle informatie onder de vorm van aanbevelingen en beslissingen ter beschikking wordt gesteld. Omwille van de veelheid aan informatie, die nog steeds groeit, is het voor de gebruiker niet altijd gemakkelijk om snel de juiste informatie terug te vinden. Om deze reden onderzoekt de GBA hoe artificiële intelligentie (A.I.) de gebruiker kan helpen om online vlotter en sneller de juiste informatie te bekomen.

Concreet wil de GBA de mogelijkheden van Conversational A.I. uittesten aan de hand van een prototype. Dergelijke Conversational A.I. systemen zorgen er voor dat gebruikers door middel van Machine Learning en Natural Language Processing gesimuleerde gesprekken kunnen voeren met een computer. Doordat de A.I. zo slim is, lijkt het net alsof met een mens gechat wordt. Dit doet denken aan de bekende chatbots, toch gaat de Conversational A.I een stap verder. Een simpele chatbot is gebaseerd op een vaste vragenstructuur en kan dus geen complexe vragen beantwoorden die niet in de vragenstructuur zijn opgenomen. Conversational A.I. kan dit wel. Het systeem legt namelijk connecties tussen onderwerpen, wat een hele boost aan het gesprek geeft.

Het experiment wordt in oktober 2021 opgestart in samenwerking met ML2GROW, een spin-off van de Universiteit Gent (UGent) en imec. Nido, het innovatielab van de overheid bij FOD BOSA ondersteunt de GBA in deze challenge. Naast veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid, zullen snelheid en relevantie belangrijke maatstaven zijn in het experiment dat in dit vroege stadium van ontwikkeling van start zal gaan met een beperkte groep gebruikers.


De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zoekt een oplossing voor haar challenge. Doe mee aan de oproep!

 624 total views,  1 views today

“BOOST”, dat is de naam van het kortlopend Europees project waarin de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel, de Universiteit van Namen en de KULeuven de kennis en conformiteit met de GDPR wil “boosten”.

In kader van dit project wil de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit verkennen welke slimme of innovatieve oplossingen bedrijven hebben. Zij zoeken een oplossing met minimaal een gebruiksvriendelijke online tool die zowel de toegankelijkheid en vindbaarheid van de publicaties (zoals aanbevelingen, beslissingen, etc.) opgesteld of ter beschikking gesteld door de GBA (effectiviteit) als de beschikbaarheid van haar juridische experten (efficiëntie) significant verbetert.

“Help de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit de kennis van en conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te boosten.

Heb jij een innovatieve oplossing waarmee de GBA kan experimenteren met een budget van maximaal 30.000 euro excl. BTW? Doe dan mee met deze oproep.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk op 20 juni 2021 (hun idee of oplossing(en) aanmelden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om hun oplossing te pitchen en in dialoog te gaan met de jury van de GBA, alsook om een offerte voor het experiment in te dienen.


FOD BOSA start haar eerste innovatie-experiment voor de challenge PersoPoint

 875 total views

“Help PersoPoint vanuit haar bestaande selfservice een nieuwe, uitstekende, klantvriendelijke en intuïtieve selfservice te ontwikkelen voor haar medewerkers.”

Deze oproep stuurde FOD Beleid & Ondersteuning begin dit jaar de wereld uit, gericht aan elk innovatief bedrijf die een oplossing in de aanbieding heeft. Naast 7 andere bedrijven stelden de twee scale-ups, Noest en RoboRana, samen hun oplossing voor aan de jury en sleepten met succes de opdracht tot experiment binnen. Beide bedrijven die deel uitmaken van de Cronos Groep zullen voor een bedrag van 15.000€ in nauwe samenwerking met PersoPoint een functioneel werkende piloot of minimum viable product (MVP) bouwen van een geautomatiseerd platform waarop de verschillende tools van PersoPoint geïntegreerd zijn.

Liliane Verreyen: “Het doel van het experiment is om inzichten te verwerven in een mogelijke oplossing. Zo kunnen we met goede inzichten een grotere investering doen in een oplossing dat zowel haalbaar is als gebruiksvriendelijk voor alle gebruikers.”

Noest en RoboRana zullen in nauwe samenwerking met PersoPoint een testbare mini-versie van een geautomatiseerd platform ontwikkelen waarop de verschillende toepassingen van PersoPoint geïntegreerd zijn. Voor deze op-maat-oplossing trekt Noest resoluut de kaart van het Microsoft Power Platform en Azure cloud-technologie. Deze oplossing zal tijdens het kortlopend experiment getest worden. Hiervoor zal er gebruik gemaakt worden van testdata en een testomgeving zodat alle processen zonder enige risico verder kunnen blijven draaien.
Het experiment start begin juni. De resultaten van het experiment zullen reeds na de zomer al bekend zijn.


Veel succes aan Noest, RoboRana en PersoPoint met dit experiment!


Marktconsultatie van het Museum van het KBIN verlengd tot 15 april 2021. Doe mee aan de markconsultatie!

 635 total views

Source images: KBIN

Het Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen van België (KBIN) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we het Museum voor Natuurwetenschappen slim beheren en beveiligen zodat bezoekers steeds een topervaring genieten?”  

Source: KBIN

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform Gov Buys Innovation. Als volgende stap willen zij in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 15 april 2021 (datum verlengd) hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 22 en 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op platform Gov Buys Innovation.


De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning zoekt oplossingen voor haar challenge. Doe mee aan de markconsultatie!

 621 total views,  1 views today

Source image: Pixabay

Het directoraat generaal Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O) van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we zicht krijgen op de competenties van onze medewerkers?”

FOD BOSA wil in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2021 hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 29 en 30 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op het platform Gov Buys Innovation.


Het Museum van het Koninklijke Instituut van Natuurwetenschappen zoekt oplossingen voor haar challenge. Doe mee aan de markconsultatie!

 592 total views

Update: de marktconsultatie is verlengd. Ideeën en oplossingen kunnen tot 15 april 2021 aangemeld worden.

Source images: KBIN

Het Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen van België (KBIN) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we het Museum voor Natuurwetenschappen slim beheren en beveiligen zodat bezoekers steeds een topervaring genieten?”  

Source: KBIN

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform Gov Buys Innovation. Als volgende stap willen zij in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 15 april 2021 (datum verlengd) hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 22 en 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op platform Gov Buys Innovation.


FOD BOSA organiseert een marktconsultatie voor de challenge HR-Tools

 794 total views

De directie R&O van FOD BOSA is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge HR-Tools: Hoe kunnen we selectieconsultants van de verschillende federale overheidsdiensten autonoom maken op het vlak van testontwikkeling zodat selecties van ambtenaren nog steeds kwalitatief maar ook meer efficiënt kunnen verlopen?”      

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform
Gov Buys Innovation. De volgende stap die zij nu wenst te zetten, is het organiseren van een interactie met de markt om de oplossingen te verkennen. Daarom wordt  er een marktconsultatie gehouden waarin er een mondelinge, bilaterale (1-1) interactie is tussen beide partijen.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet?, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 7 maart 2021 hun idee of oplossing (en) aan te melden. Een selectie van geïnteresseerden zal vervolgens uitgenodigd worden om hun slimme of innovatieve oplossing te pitchen en te demonstreren tijdens een timeslot, nog te bepalen, op 22 of 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op de pagina van de challenge HR-Tools.


Eerste experiment “Hazira Digital” van ML2Grow lopend bij 112

 1,019 total views

Copyright Image: Astrid, Source: IBZ

Eind vorig jaar startte de directie Civiele Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken met een experiment in de noodcentrale 112 van Luik om noodoproepen via deep learning – de nieuwste vorm van artificiële intelligentie – te prioriteren. Door prioritering toe te passen, wil FOD Binnenlandse Zaken  ervoor  zorgen dat levensbedreigende oproepen zo snel mogelijk beantwoord worden. Voor dit experiment werken ze samen met ML2Grow, een bedrijf dat gespecialiseerd is in machinaal leren & artificiële intelligentie.

Aan de hand van dit experiment zal de FOD Binnenlandse Zaken de doeltreffendheid en de haalbaarheid van deze technologie kunnen testen. 

Marktplaats Gov Buys Innovation 

Voor het vinden van een innovatieve oplossing voor hun challenge “Hoe zorgen we ervoor dat de noodcentrale 112 de meest dringende noodoproepen als eerst behandelt?” maakte FOD Binnenlandse Zaken gebruik van de online marktplaats “Gov Buys Innovation”. De challenge werd in juni 2019 op dit online platform gelanceerd en in het najaar van 2019 lanceerde  FOD Binnenlandse Zaken vervolgens een oproep tot de aankoop van een experiment met een innovatieve oplossing. Vier bedrijven stelden een oplossing voor, waarna de opdracht werd toegewezen aan het bedrijf ML2Grow. 

Bijkomende informatie 

Voor meer informatie omtrent de marktplaats Gov Buys Innovation,  deze challenge en het experiment, kan u contact opnemen met
mevrouw Els Reiners via gbi@bosa.fgov.be


GovBuysInnovation launches challenge 112 – Save the date : 16/12 !

 1,078 total views,  1 views today

GovBuysInnovation, of hoe anders zaken doen met de federale openbare diensten!

We zijn verheugd aan te kondigen dat op maandag 9 december 2019 de allereerste call voor een innovatief oplossingsvoorstel (overheidsopdracht) zal worden gelanceerd op het platform Gov Buys Innovation. Dit voor de challenge met betrekking tot de 112 van FOD Binnenlandse Zaken die luidt als volgt: “De noodcentrale 112 bellen kan levens redden… of kosten.” Elke seconde telt. Help ons ervoor te zorgen dat de noodoproepen eerst behandeld worden.” De beschrijving van de challenge kan je terugvinden op het platform.

In deze call wordt er een oproep gedaan naar innovatieve bedrijven om een testbaar innovatief oplossingsvoorstel in de vorm van een proof of concept, prototype of een piloot (Minimum Viable product of eindproduct) in te dienen. In het voorjaar van 2020 zal een oplossingsvoorstel geselecteerd worden dat in het tweede kwartaal van 2020 getest zal worden binnen FOD IBZ. Het doel is dat FOD IBZ een innovatieve oplossing kan verkennen en testen dat tegemoetkomt aan hun challenge. Geïnteresseerden bedrijven kunnen het bestek raadplegen en vanaf 9 december hun oplossingsvoorstel indienen.

Op 16 december in de namiddag zal de infosessie plaatsvinden in Brussel. Registreer je bedrijf alvast op het platform om niets over deze en andere toekomstige challenges van de overheid te missen.

Deze call maakt deel uit van een proefproject van Nido waarin een nieuwe aanpak van aankoop van innovatie, de “challenge gerichte innovatieaankopen” getest zal worden. Je vindt hier geen technische specificaties die een gewenste oplossing beschrijven, maar wel de uitdaging waarvoor we staan ​​en waarvoor we elk type oplossing zoeken.


Innovation Kick-Off @ FOD IBZ

 781 total views

Op de innovatie kick-off van de FOD Binnenlandse Zaken inspireerden we de ambtenaren o.a. door startups uit te nodigen die innovatieve oplossingen aanbieden die gelinkt kunnen worden aan de bevoegdheidsdomeinen van de FOD Biza. 5 bedrijven namen de uitnodiging aan en ontmoetten ambtenaren tijdens de lunch. Dit was een eerste initiatief met innovatieve bedrijven die we organiseerden. We proberen op deze manier de overheid dichter bij innovatieve oplossingen te brengen. Wil je zelf ook wel inspireren op een volgend event? Plaats op onze marktplaats “Gov buys innovation” je innovatieve product of dienst en wij houden je op de hoogte van onze toekomstige initiatieven. Bedankt Citybeacon Belgium, Citizenlab, Citybeacon, Juru, Ticto en Play it safe om te inspireren.


Workshop with entrepreneurs

 696 total views

We hebben dit platform “Gov buys Innovation” gebouwd op basis van de input van bedrijven. Twaalf ondernemers sloegen hun “business as usual” over en vertrokken naar Brussel om deel te nemen aan een workshop gefaciliteerd door Nido en Kristel van Ael (Namahn). Het resultaat was een reeks wireframes die we hebben gebruikt om deze eerste versie van de marktplaats voor innovatieve inkoop te creëren. De poc werd enkele maanden later gebouwd in WordPress

We willen volgende mensen bedanken om actief deel te nemen aan deze workshop: Wim van Citybeacon Belgium, Fabien van LocalRepair.be, Geert van Postbuzz, Geert van NoisyChannels, Peter van OJOO, Tom van Agilians, Pascal van Myrty, Toon van Skryv, Anne Sophie van Black Swan Lux, Mathias van Mindspeller, Leopold van Startup Factory en Geraldine van Bsit.