Archives februari 2021

FOD BOSA organiseert een marktconsultatie voor de challenge HR-Tools

 780 total views

De directie R&O van FOD BOSA is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge HR-Tools: Hoe kunnen we selectieconsultants van de verschillende federale overheidsdiensten autonoom maken op het vlak van testontwikkeling zodat selecties van ambtenaren nog steeds kwalitatief maar ook meer efficiënt kunnen verlopen?”      

Als eerste stap heeft de challenge-owner vorig jaar haar challenge bekendgemaakt op het platform
Gov Buys Innovation. De volgende stap die zij nu wenst te zetten, is het organiseren van een interactie met de markt om de oplossingen te verkennen. Daarom wordt  er een marktconsultatie gehouden waarin er een mondelinge, bilaterale (1-1) interactie is tussen beide partijen.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet?, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 7 maart 2021 hun idee of oplossing (en) aan te melden. Een selectie van geïnteresseerden zal vervolgens uitgenodigd worden om hun slimme of innovatieve oplossing te pitchen en te demonstreren tijdens een timeslot, nog te bepalen, op 22 of 23 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op de pagina van de challenge HR-Tools.


Eerste experiment “Hazira Digital” van ML2Grow lopend bij 112

 1,005 total views

Copyright Image: Astrid, Source: IBZ

Eind vorig jaar startte de directie Civiele Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken met een experiment in de noodcentrale 112 van Luik om noodoproepen via deep learning – de nieuwste vorm van artificiële intelligentie – te prioriteren. Door prioritering toe te passen, wil FOD Binnenlandse Zaken  ervoor  zorgen dat levensbedreigende oproepen zo snel mogelijk beantwoord worden. Voor dit experiment werken ze samen met ML2Grow, een bedrijf dat gespecialiseerd is in machinaal leren & artificiële intelligentie.

Aan de hand van dit experiment zal de FOD Binnenlandse Zaken de doeltreffendheid en de haalbaarheid van deze technologie kunnen testen. 

Marktplaats Gov Buys Innovation 

Voor het vinden van een innovatieve oplossing voor hun challenge “Hoe zorgen we ervoor dat de noodcentrale 112 de meest dringende noodoproepen als eerst behandelt?” maakte FOD Binnenlandse Zaken gebruik van de online marktplaats “Gov Buys Innovation”. De challenge werd in juni 2019 op dit online platform gelanceerd en in het najaar van 2019 lanceerde  FOD Binnenlandse Zaken vervolgens een oproep tot de aankoop van een experiment met een innovatieve oplossing. Vier bedrijven stelden een oplossing voor, waarna de opdracht werd toegewezen aan het bedrijf ML2Grow. 

Bijkomende informatie 

Voor meer informatie omtrent de marktplaats Gov Buys Innovation,  deze challenge en het experiment, kan u contact opnemen met
mevrouw Els Reiners via gbi@bosa.fgov.be


Versnelde en duurzame ontwikkeling van people management en leiderschapsvaardigheden d.m.v. een externe mentor

 554 total views

Ambits zorgt voor versnelde en blijvende ontwikkeling van leiderschaps- en people management competenties d.m.v. mentoring: ervaren mentoren met een bewezen track record als people manager die vanuit hun ervaring, wijsheid, maar ook blutsen en builen heel concreet en praktisch advies geven aan managers.

De mentor is een ervaringsdeskundige met kennis van het domein van de manager: hij/zij spreekt dezelfde taal en heeft ervaring met de uitdagingen van de manager op het gebied van leidinggeven.

Er worden concrete doelen met een deadline vooropgesteld die structureel opgevolgd worden. Op deze manier zorgen we ervoor dat er op korte termijn zichtbare impact wordt gerealiseerd.

Contact

Veerle Seymus
veerle.seymus@ambits.eu


Bpart participatieplatform

 596 total views

Met het Bpart participatieplatform informeer en betrek je je burgers en belanghebbenden bij de beleidsvorming. Je zet het platform in voor online participatie, maar legt ook de link met je offline traject.

Het platform laat verschillende niveaus van participatie toe: informeren, consulteren, adviseren, co-produceren en meebeslissen. Ook bottom-up participatie heeft een plaats, met mogelijkheden voor burgerinitiatieven, het indienen van agendapunten voor de gemeenteraad en het verzamelen van digitale handtekeningen.

Bpart zet in op verregaande aanpasbaarheid en flexibel in te zetten modules: ideeëngeneratie, verzamelen van feedback of opmerkingen, polls, peilingen, enquêtes, burgerbegroting, referendum … Ten slotte laat Bpart integratie toe met alle jouw andere participatietools en platformen: je creëert zo één centrale plaats voor betrokkenheid in jouw stad of gemeente.

Met Bpart zorg je voor een transparanter, meer gedragen en succesvoller beleid!

Bpart-banner.png

Contact

Bert Hendrickx
bert@treecompany.be


Knoopwerk – Circulaire ruwbouw

 700 total views

beschrijf je oplossing

Knoopwerk is een vernieuwend houtbouwsysteem dat het “click-and-play” principe in de bouw introduceert.

Door op een slimme manier balken aan elkaar te verbinden met metalen verbindingsstukken, kunnen de balken met een eenvoudige tik van de hamer in elkaar gezet worden.
Dankzij knoopwerk is de structuur semipermanent geschakeld, dit wil zeggen: stevig verbonden, maar indien gewenst ook zonder afval terug uit elkaar te halen (en te herplaatsen).

Dit maakt knoopwerk:
– Circulair
– Modulair en demonteerbaar
– Eenvoudig in gebruik

Pitch

Video

foto1-2-3.jpeg

Contact

Thijs

Dewindt

Thijs@knoopwerk.be