Eerste experiment “Hazira Digital” van ML2Grow lopend bij 112

 1,019 total views

Copyright Image: Astrid, Source: IBZ

Eind vorig jaar startte de directie Civiele Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken met een experiment in de noodcentrale 112 van Luik om noodoproepen via deep learning – de nieuwste vorm van artificiële intelligentie – te prioriteren. Door prioritering toe te passen, wil FOD Binnenlandse Zaken  ervoor  zorgen dat levensbedreigende oproepen zo snel mogelijk beantwoord worden. Voor dit experiment werken ze samen met ML2Grow, een bedrijf dat gespecialiseerd is in machinaal leren & artificiële intelligentie.

Aan de hand van dit experiment zal de FOD Binnenlandse Zaken de doeltreffendheid en de haalbaarheid van deze technologie kunnen testen. 

Marktplaats Gov Buys Innovation 

Voor het vinden van een innovatieve oplossing voor hun challenge “Hoe zorgen we ervoor dat de noodcentrale 112 de meest dringende noodoproepen als eerst behandelt?” maakte FOD Binnenlandse Zaken gebruik van de online marktplaats “Gov Buys Innovation”. De challenge werd in juni 2019 op dit online platform gelanceerd en in het najaar van 2019 lanceerde  FOD Binnenlandse Zaken vervolgens een oproep tot de aankoop van een experiment met een innovatieve oplossing. Vier bedrijven stelden een oplossing voor, waarna de opdracht werd toegewezen aan het bedrijf ML2Grow. 

Bijkomende informatie 

Voor meer informatie omtrent de marktplaats Gov Buys Innovation,  deze challenge en het experiment, kan u contact opnemen met
mevrouw Els Reiners via gbi@bosa.fgov.be


GovBuysInnovation launches challenge 112 – Save the date : 16/12 !

 1,078 total views,  1 views today

GovBuysInnovation, of hoe anders zaken doen met de federale openbare diensten!

We zijn verheugd aan te kondigen dat op maandag 9 december 2019 de allereerste call voor een innovatief oplossingsvoorstel (overheidsopdracht) zal worden gelanceerd op het platform Gov Buys Innovation. Dit voor de challenge met betrekking tot de 112 van FOD Binnenlandse Zaken die luidt als volgt: “De noodcentrale 112 bellen kan levens redden… of kosten.” Elke seconde telt. Help ons ervoor te zorgen dat de noodoproepen eerst behandeld worden.” De beschrijving van de challenge kan je terugvinden op het platform.

In deze call wordt er een oproep gedaan naar innovatieve bedrijven om een testbaar innovatief oplossingsvoorstel in de vorm van een proof of concept, prototype of een piloot (Minimum Viable product of eindproduct) in te dienen. In het voorjaar van 2020 zal een oplossingsvoorstel geselecteerd worden dat in het tweede kwartaal van 2020 getest zal worden binnen FOD IBZ. Het doel is dat FOD IBZ een innovatieve oplossing kan verkennen en testen dat tegemoetkomt aan hun challenge. Geïnteresseerden bedrijven kunnen het bestek raadplegen en vanaf 9 december hun oplossingsvoorstel indienen.

Op 16 december in de namiddag zal de infosessie plaatsvinden in Brussel. Registreer je bedrijf alvast op het platform om niets over deze en andere toekomstige challenges van de overheid te missen.

Deze call maakt deel uit van een proefproject van Nido waarin een nieuwe aanpak van aankoop van innovatie, de “challenge gerichte innovatieaankopen” getest zal worden. Je vindt hier geen technische specificaties die een gewenste oplossing beschrijven, maar wel de uitdaging waarvoor we staan ​​en waarvoor we elk type oplossing zoeken.