Eerste experiment “Hazira Digital” van ML2Grow lopend bij 112

 1,041 total views,  1 views today

Copyright Image: Astrid, Source: IBZ

Eind vorig jaar startte de directie Civiele Veiligheid van FOD Binnenlandse Zaken met een experiment in de noodcentrale 112 van Luik om noodoproepen via deep learning – de nieuwste vorm van artificiële intelligentie – te prioriteren. Door prioritering toe te passen, wil FOD Binnenlandse Zaken  ervoor  zorgen dat levensbedreigende oproepen zo snel mogelijk beantwoord worden. Voor dit experiment werken ze samen met ML2Grow, een bedrijf dat gespecialiseerd is in machinaal leren & artificiële intelligentie.

Aan de hand van dit experiment zal de FOD Binnenlandse Zaken de doeltreffendheid en de haalbaarheid van deze technologie kunnen testen. 

Marktplaats Gov Buys Innovation 

Voor het vinden van een innovatieve oplossing voor hun challenge “Hoe zorgen we ervoor dat de noodcentrale 112 de meest dringende noodoproepen als eerst behandelt?” maakte FOD Binnenlandse Zaken gebruik van de online marktplaats “Gov Buys Innovation”. De challenge werd in juni 2019 op dit online platform gelanceerd en in het najaar van 2019 lanceerde  FOD Binnenlandse Zaken vervolgens een oproep tot de aankoop van een experiment met een innovatieve oplossing. Vier bedrijven stelden een oplossing voor, waarna de opdracht werd toegewezen aan het bedrijf ML2Grow. 

Bijkomende informatie 

Voor meer informatie omtrent de marktplaats Gov Buys Innovation,  deze challenge en het experiment, kan u contact opnemen met
mevrouw Els Reiners via gbi@bosa.fgov.be