PersoPoint challenge: lessons learned rapport

 751 total views,  1 views today

De PersoPoint challenge van vorig jaar is afgerond. Vanuit Nido willen we steeds kritisch nadenken over hoe we de zaken in de toekomst nog beter kunnen faciliteren.

Na elke challenge wordt een overzichtsrapport gemaakt van de verschillende fasen die in het traject werden doorlopen met aan het einde een korte conclusie.

Dit document is vooral gericht op de stakeholders en de partijen die bij de challenge betrokken waren, maar kan tevens als inspiratiebron dienen voor toekomstige challengers.