Maakt A.I. de privacy richtlijnen binnenkort voor iedereen vlot toegankelijk?

 950 total views,  1 views today

De Gegevensbeschermingsautoriteit zoekt het uit door middel van een experiment.

Burgers en professionals op een heldere manier informeren op vlak van verwerking van persoonsgegevens is één van de taken van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat doet ze via haar website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), waar alle informatie onder de vorm van aanbevelingen en beslissingen ter beschikking wordt gesteld. Omwille van de veelheid aan informatie, die nog steeds groeit, is het voor de gebruiker niet altijd gemakkelijk om snel de juiste informatie terug te vinden. Om deze reden onderzoekt de GBA hoe artificiële intelligentie (A.I.) de gebruiker kan helpen om online vlotter en sneller de juiste informatie te bekomen.

Concreet wil de GBA de mogelijkheden van Conversational A.I. uittesten aan de hand van een prototype. Dergelijke Conversational A.I. systemen zorgen er voor dat gebruikers door middel van Machine Learning en Natural Language Processing gesimuleerde gesprekken kunnen voeren met een computer. Doordat de A.I. zo slim is, lijkt het net alsof met een mens gechat wordt. Dit doet denken aan de bekende chatbots, toch gaat de Conversational A.I een stap verder. Een simpele chatbot is gebaseerd op een vaste vragenstructuur en kan dus geen complexe vragen beantwoorden die niet in de vragenstructuur zijn opgenomen. Conversational A.I. kan dit wel. Het systeem legt namelijk connecties tussen onderwerpen, wat een hele boost aan het gesprek geeft.

Het experiment wordt in oktober 2021 opgestart in samenwerking met ML2GROW, een spin-off van de Universiteit Gent (UGent) en imec. Nido, het innovatielab van de overheid bij FOD BOSA ondersteunt de GBA in deze challenge. Naast veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid, zullen snelheid en relevantie belangrijke maatstaven zijn in het experiment dat in dit vroege stadium van ontwikkeling van start zal gaan met een beperkte groep gebruikers.