De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning zoekt oplossingen voor haar challenge. Doe mee aan de markconsultatie!

 597 total views,  1 views today

Source image: Pixabay

Het directoraat generaal Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&O) van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is actief bezig met het verkennen van slimme en/of innovatieve oplossingen voor haar challenge:

“Hoe kunnen we zicht krijgen op de competenties van onze medewerkers?”

FOD BOSA wil in interactie gaan met de markt om de oplossingen te verkennen.  Om die reden wordt  er een marktconsultatie georganiseerd.

Op basis van de reacties van de marktconsultatie zal de challenge-owner haar verdere strategie ontwikkelen (bijv. een demonstratie -of experiment opzetten of niet, een aankoop via overheidsopdracht verrichten of niet, …)

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 19 april 2021 hun idee of oplossing(en) aan te melden. Indieners kunnen worden uitgenodigd om bijkomende informatie aan te leveren via een dialoogsessie, online pitch en/of demo. Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op 29 en 30 april 2021.


Meer informatie over de challenge en de marktconsultatie kan u terugvinden op het platform Gov Buys Innovation.