Telehealth, e-Health of telemedicine

 719 total views,  1 views today

Televitas profileert zich als een dynamische onderneming die een geïntegreerde, open en modulaire end-to-end totaal oplossing wil aanbieden via haar digitaal platform op gebied van telehealth (ook telemedicine of telegeneeskunde genoemd)

Daarbij wordt voldaan aan de twee volgende kenmerken:
– afstand wordt overbrugd door gebruikmaking van informatietechnologie en telecommunicatie
– er zijn ten minste twee actoren betrokken, waarvan minimaal één een erkende zorgverlener is of handelt onder verantwoordelijkheid van een erkende zorgverlener.

Er zijn reeds verschillende aanbieders van telehealth oplossingen op de (internationale) markt, en ook in de toekomst zullen er nieuwe oplossingen worden voorgesteld onder de vorm van sensoren, apparaten, apps etc. Hoewel elk van deze oplossingen op zich waardevol kan zijn, kunnen ze slechts ten volle worden benut wanneer elk van de volgende aspecten wordt afgevinkt :
– Een veilige en correcte registratie van de zorgbehoevende
– Dataverwerking, ,-toegang, -opslag en -analyse in overeenstemming met de geldende normen
– Een effectief en efficiënt beheer van alarmsignalen met bijhorende escalatie en interventie
– Een vertrouwde en correcte afhandeling van betalingen tussen de betrokken partijen, volgens de geldende nomenclatuur.

Televitas zal voor geïntegreerde telehealth oplossingen zorgen door gecertificeerde partners naadloos op elkaar aan te sluiten via haar platform.
Het Televitas platform wordt een open platform. Leveranciers van (onderdelen van) telehealth oplossingen kunnen, mits ze voldoen aan de Televitas selectiecriteria, aansluiten op het platform. Hierdoor krijgen klanten van Televitas ook toegang tot nieuwe applicaties, waardoor een partnership met Televitas ook garant staat voor de toekomst.

Ook klanten van Televitas kunnen nieuwe modules, apps, sensoren, apparaten, interventiediensten etc voorstellen. In samenwerking met de klant wordt gewerkt naar een oplossing die voldoet aan alle geldende normen binnen de sector.

Het Televitas platform wordt gebouwd op een modulaire architectuur. Hierdoor kan Televitas zich snel en veilig inpassen in verschillende eco-systemen, en kan de klant zelf meebepalen welke onderdelen of services worden geactiveerd, ontwikkeld of geïnstalleerd.
Dankzij deze flexibiliteit zit de klant nooit vast aan één bepaalde oplossing of gebetonneerde processen, maar kan zijn telehealth aanbod mee-evolueren met zijn of haar veranderende bedrijfsstrategie.

Pitch

Video

www.televitas.com
Pitch-Deck-Televitas.pdf

Contact

Paul De Wilde
pdewilde@televitas.com