Het Museum van Natuurwetenschappen breidt uit. Hoe kunnen we ons museum slim beveiligen en onze bezoekers een excellente service bieden?

20 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Beschrijving (de probleemstelling)

Het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen (KBIN) beschikt over een museum met zeven vast ingerichte tentoonstellingszalen en één zaal voor tijdelijke exposities met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 8.000m². Jaarlijks onthaalt het museum meer dan 330.000 bezoekers. Om de veiligheid van de bezoeker en de beveiliging van de ganse site (61.000m²) te verzekeren, beschikt het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen over een beperkte bewakingsploeg en een aantal conciërges, die eveneens een actor zijn binnen onze veiligheidsprocedures.

Daar vanaf april 2020 bijkomend 2 nieuwe exporuimten van ongeveer 2400m2 worden geopend, kijkt het KBIN uit naar een innovatieve en kostenefficiënte oplossing om de security taak in de museumzalen naar behoren te verzekeren, met bijkomende aandacht voor dienstverlening naar de bezoeker.

Hierbij dient rekening te worden gehouden met enkele aandachtspunten:

 • Onze museumzalen hebben een complexe inrichting, waardoor nergens een overzicht over een aanzienlijk deel van een zaal kan worden verkregen. Hierdoor is het gebruik van vaste camera’s in bepaalde delen van diverse zalen zelfs totaal nutteloos.
 • Onze bewakingsploeg is het enige aanspreekpunt voor onze museumbezoekers in de publieke zalen en de enige die tijdens de openingsuren defecten, verloren gelopen kinderen of onwel geworden bezoekers kan opmerken en rapporteren naar de diensten die dit kunnen oplossen. Momenteel functioneren zij volgens een ronde-systeem aangevuld met dispatching op basis van camerabeelden.
 • Verder zijn er heel veel deuren die de scheiding vormen tussen de publiek toegankelijke ruimtes en onze private, wetenschappelijke ruimten ofwel rechtstreeks toegang geven tot het Leopoldpark of onze parkings. Extra opvolging ervan is dus vereist.

Om enerzijds het beveiligingsniveau te verzekeren en zelfs performanter te maken en anderzijds de dienstverlening aan de museumbezoeker te blijven garanderen, wensen we een oplossing te testen om deze uitdaging zonder de inzet van bijkomende menselijke capaciteit op te lossen.

Voor wie is dit een probleem? Waar vindt het probleem plaats?

 • Voor de bewakingsploeg die niet snel genoeg ter plaatse kan interveniëren (zie ronde-systeem aangevuld met dispatching);
 • Voor de collectiebeheerders, de museologische dienst en de technische dienst die tijdig op de hoogte moeten worden gesteld van defecten of schade in de zalen;
 • Voor de museumbezoekers die niet altijd een aanspreekpunt vinden.

Sinds wanneer is dit een probleem? Hoe evolueert het probleem?

De veiligheid van de bezoekers en de beveiliging van onze gebouwen garanderen is reeds vandaag, met de beperkte bewakingscapaciteit, een uitdaging. Vanaf de opening van de nieuwe zalen zal dit probleem zich nog scherper stellen.

Deels werd dit probleem reeds aangepakt door de bewaking van de zalen niet te statisch te organiseren. Deze oplossing volstaat evenwel niet om het capaciteitsprobleem integraal op te lossen.

Wat is de impact van het probleem?

 • Bezoekers die hulp nodig hebben (bvb. bij eerste hulp bij ongevallen, bij verloren gelopen kinderen), wachten langer vooraleer ze worden geholpen.
 • Ongewenste gedragingen van de bezoekers worden niet tijdig opgemerkt en een adequate reactie blijft uit.
 • Belangrijke defecten (defecte liften, waterinfiltraties, kapotte multimedia, …) worden laattijdig opgemerkt.
 • De evacuatie van het museum ingeval van incidenten zal moeizamer verlopen, door afwezigheid van bewakers die het gebouw goed kennen.
 • De beveiliging van onze collectiestukken komt in het gedrang.

Hoe weten wij dat dit een probleem is?

 • We stellen regelmatig beschadigingen aan gebouw, inrichting en soms collecties vast.
 • Soms is de schade ook groter geworden omwille van laattijdige vaststelling (vb. waterinfiltraties).
 • We krijgen klachten van bezoekers omwille van laattijdige reacties op vragen, ongewenste gedragingen (vb. luidruchtigheid), gevraagde hulp,…

Het gewenste resultaat

Een prototype of piloot van een innoverende technische oplossing die aan het bewakingspersoneel toelaat om efficiënt, doelgericht en volgens prioriteiten (bvb. schade, dieftal, ongevallen,…) snel te handelen.

Deze oplossing moet:

 • De ploeg ontlasten door bepaalde routinetaken over te nemen; zoals bvb. het nagaan dat de deuren met badgelezers gesloten zijn, het vergewissen dat de nooduitgangen vrij zijn van obstructies, kapotte lampen of multimedia rapporteren,…).
 • Belangrijke informatie waarbij een menselijke interactie vereist is, snel en efficiënt doorgeven aan de dispatching.
 • Gegevens kunnen interpreteren en verwerken van de brand- en inbraakcentrale en eventuele andere bestaande technieken die hieronder vermeld zijn.

Welke initiatieven werden er in het verleden genomen om dit probleem op te lossen, en met welk resultaat?

 • De creatie van een dispatching waar diverse informatie binnenkomt zoals:
  • Cctv beelden (Avigilon) [minder bewakers in de zalen nodig waardoor er rondes gelopen kunnen worden];
  • Gebouwenbeheerssysteem (skywalker van Entelec) met sms-uitmelding die de signalen van de brand- (VLV) en inbraakcentrale (honeywell galaxy) ontvangt en visualiseert. En die op termijn de toegangscontrole systeem (Tech talk) met badges ook zal visualiseren.
 • Communicatie door middel van walkietalkies via een repeater [korter interventietijd].
 • Metaaldetectorpoort en handscanners [het weren van gevaarlijke objecten].
 • Omschakeling van een vast bewaker per zaal naar een bewaker die rondes loopt doorheen het museum [personeel is gemotiveerder en aandachtiger].
 • De creatie van een intern noodnummer en de vaste analoge telefoons in de zalen.

Welke oplossingen zijn niet gewenst? Waar moet men eventueel rekening mee houden?

Niet gewenste oplossingen:

 • Het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen wenst geen reeds bestaande technische hulpmiddelen (zie boven) volledig te vervangen;
 • Het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen wenst geen grote hoeveelheden extra vaste camera’s bij te plaatsen in de complex ingerichte publieke zalen;
 • Het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen wenst geen oplossingen die ingaan tegen de wetgeving zoals bijvoorbeeld de wet op de privacy

Om rekening mee te houden (en na te gaan hoe hiermee opgegaan kan worden):

 • In sommige zalen is er geen gsmbereik; er is op dit moment een zeer beperkt – maar uitbreidbaar – wifibereik aanwezig in de zalen;
 • Onze publieke zalen zijn verspreid over meerdere verdiepingen, toegankelijk via lift en trap. In enkele van onze zalen zijn er verschillende niveaus bereikbaar via enkele treden en een helling of gehandicaptenlift;
 • De bedachte oplossing moet veilig (voor personeel, bezoekers, infrastructuur en de collecties) en gebruiksvriendelijk zijn. 

Opmerking: De innovatieve oplossing moet getest kunnen worden onder deze restricties of binnen de test moeten deze restricties op een veilige en doeltreffende manier opgevangen kunnen worden door de aanbieder van de innovatieve oplossing.

Challenge eigenaar

Patricia Supply, Algemeen directeur a.i. van het Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen

Domein:

ICT media en telecom

Budget (excl. BTW):

TBD

Info

https://www.naturalsciences.be/nl/

360° Walkthrough : https://artsandculture.google.com/exhibit/a-short-360%C2%B0-guided-tour/iALS5ogqdyqGJg

Contact

Kristel Claes
kclaes@naturalsciences.be
+32 2 627 41 18


CitizenLab

50 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

CitizenLab biedt een participatiesoftware aan die overheden helpt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen aan de hand van de input van stakeholders. Gebruikers delen voorstellen, werken deze samen uit en stemmen vervolgens om hun prioriteiten aan te duiden. Anderzijds gebruikt de overheid CitizenLab om de opinie van haar gebruikers op een effectieve manier te consulteren. Zo bereiken overheden gebruikers die ze voorheen moeilijk konden bereiken, bereiken ze tot 5x toe meer gebruikers dan via klassieke inspraakmethoden en beschikken ze over inzichtrijke data-analyses.

Het CitizenLab-participatieplatform richt zich op gebruiksgemak voor alle gebruikers: zowel de burgers als de mensen die het platform beheren en modereren. De filosofie achter het platform is een eenvoudige gebruikerservaring aan de voorzijde, voor maximale burgerbetrokkenheid; te combineren met een krachtige en flexibele achterzijde waarin administraties geheel autonoom kunnen werken, voor maximale operationele efficiëntie.

CitizenLabs toolbox bevat de volgende methodes: peiling, enquête, bevraging, ideeëngeneratie, debat, stemmen, burgerbegroting, burgerinitiatieven, etc.

Video

Contact

Aline Muylaert
hello@citizenlab.co


Shayp – Real-time waterlekdetectie- en monitoringinstrument voor het waterverbruik

42 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

35% van het drinkwater dat in woningen, gebouwen en hun infrastructuur wordt gedistribueerd, gaat verloren door waterlekken. Met onze technologie, geïnstalleerd in minder dan 5 minuten, evalueert Shayp waterlekken in real time en ordent het onderhoud effectief om de kosten te drukken.

Shayp is een volledig geïntegreerde service die beheerders, eigenaars en verzekeraars van gebouwen helpt om waterlekken en gerelateerde schade te voorkomen. We houden de eigendommen veilig en de waterrekening onder controle.

De geavanceerde IoT van Shayp heeft een levensduur van 10 jaar met een melding wanneer de batterij bijna leeg is en een hoge gegevens granulariteit voor een snelle lekdetectie. Wij zijn een end-to-end oplossing, van diagnose tot reparatie, waarmee klanten en partners Shayp moeiteloos kunnen integreren in hun organisatie.

Om een volledig geïntegreerde oplossing te ontwikkelen, stellen wij voor:

 1. Een volledig autonome sensor (het apparaat) die het verbruik direct op de watermeter met een extreem hoge granulariteit, met meer dan 240 datapunten, per dag volgt. 10 jaar batterij. Geen wifi of elektriciteit nodig voor de goede werking van de box.
 2. Een cloud architectuur die ons intelligent algoritme voor het opsporen van lekken, waarschuwingen, reparaties en slimme contracten met loodgieters gebruikt.
 3. Een API die direct in de systemen van onze klanten kan worden geïntegreerd.
 4. Een front-end applicatie en dashboard voor gebruikers die hun persoonlijke instellingen willen configureren.

Tot slot, Shayp staat toe om:

 • WATERLEKKEN TE DETECTEREN 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • DURE WATERSCHADE TE VERMIJDEN
 • WATER EN GELD TE BESPAREN
 • DE ONDERHOUDSAFDELING BIJ TE STAAN IN HUN DAGELIJKS BEHEER
 • ROI IN MINDER DAN EEN JAAR

Of het nu gaat om huizen, gebouwen, openbare of industriële gebouwen, Shayp traint zijn software om op betrouwbare wijze lekken en onregelmatigheden op te sporen vanaf één enkel meetpunt.

Meer info

www.shayp.com
Info@shayp.com


GovBuysInnovation launches challenge 112 – Save the date : 16/12 !

153 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

GovBuysInnovation, of hoe anders zaken doen met de federale openbare diensten!

We zijn verheugd aan te kondigen dat op maandag 9 december 2019 de allereerste call voor een innovatief oplossingsvoorstel (overheidsopdracht) zal worden gelanceerd op het platform Gov Buys Innovation. Dit voor de challenge met betrekking tot de 112 van FOD Binnenlandse Zaken die luidt als volgt: “De noodcentrale 112 bellen kan levens redden… of kosten.” Elke seconde telt. Help ons ervoor te zorgen dat de noodoproepen eerst behandeld worden.” De beschrijving van de challenge kan je terugvinden op het platform.

In deze call wordt er een oproep gedaan naar innovatieve bedrijven om een testbaar innovatief oplossingsvoorstel in de vorm van een proof of concept, prototype of een piloot (Minimum Viable product of eindproduct) in te dienen. In het voorjaar van 2020 zal een oplossingsvoorstel geselecteerd worden dat in het tweede kwartaal van 2020 getest zal worden binnen FOD IBZ. Het doel is dat FOD IBZ een innovatieve oplossing kan verkennen en testen dat tegemoetkomt aan hun challenge. Geïnteresseerden bedrijven kunnen het bestek raadplegen en vanaf 9 december hun oplossingsvoorstel indienen.

Op 16 december in de namiddag zal de infosessie plaatsvinden in Brussel. Registreer je bedrijf alvast op het platform om niets over deze en andere toekomstige challenges van de overheid te missen.

Deze call maakt deel uit van een proefproject van Nido waarin een nieuwe aanpak van aankoop van innovatie, de “challenge gerichte innovatieaankopen” getest zal worden. Je vindt hier geen technische specificaties die een gewenste oplossing beschrijven, maar wel de uitdaging waarvoor we staan ​​en waarvoor we elk type oplossing zoeken.


Artificiële Intelligentie op maat

49 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

ML2Grow is een spin-off van de UGent en imec gespecialiseerd in de integratie van Artificiële Intelligentie oplossingen in de operationele processen van bedrijven en overheden. We leverden reeds succesvolle projecten op bij onder meer havenloodsdienst Brabo, het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en hebben projecten lopen bij o.a. het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust.

Hiervoor voeren we data audits uit die het potentieel van de reeds aanwezige data in kaart brengen en identificeren we hieruit de economisch rendabele opportuniteiten en mogelijke hinderpalen om tot een oplossing met Machine Learning te komen.

We bouwen Machine Learning modules op maat en integreren deze in uw operationeel proces. We migreren, ontwikkelen en verbeteren data infrastructuren volgens behoefte, ontwikkelen efficiënte datastromen en user interfaces, geheel gericht op optimalisatie van de processen.

Onze academische achtergrond en ervaring met onderzoek en onderwijs laten ons toe om die stap verder te zetten in zowel innovatie als kennisoverdracht. We bieden opleidingen op maat aan. Dit is enerzijds “awareness training” voor operationeel personeel: wat kan AI en wat niet? Hoe identificeer ik opportuniteiten voor een succesvol AI project? Daarnaast bieden we ook technische training op maat aan om uw team van IT’ers en data scientists die stap verder te helpen zetten.

Meer informatie

191018 ML2Grow_company_presentation

https://www.ml2grow.com

Contact

Peter Dedecker
sales@ml2grow.com


Hoe kunnen we de selectieconsultants autonoom maken op het vlak van testontwikkeling

107 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Help ons om onze klanten ‘masters’ te laten worden in het ontwikkelen van (meerkeuze)vragen voor het beoordelen van kennis en competenties tijdens hun selectieprocedures. DG R&O beschikt over een state-of-the-art expertise omtrent objectieve, betrouwbare en valide itemontwikkeling. Het wil als dienstencentrum voor de federale overheidsorganisaties deze expertise nog toegankelijker en efficiënter delen met behulp van innovatieve technologieën van de 21ste eeuw. De tijd is aangebroken om de expertise van kwalitatieve itemontwikkeling tot bij de organisaties en selectieconsultants te brengen.

Challenge eigenaar

Sandra Schillemans, directeur DG Rekrutering en ontwikkeling FOD Bosa

Beschrijving (de probleemstelling)

Het opvolgen van de kwaliteit bij de ontwikkeling van technische vragen in een selectieprocedure vereist een expertise die momenteel gecentraliseerd zit binnen het team van HR Tools bij DG R&O. Selectieconsultants moeten/kunnen voor elke meerkeuzevragenlijst (meerkeuzevragen) en gevalsstudie (open vragen) het advies vragen van HR Tools over de kwaliteit van de items die een inhoudelijke expert voor de technische competentie heeft ontwikkeld. HR Tools levert advies over verbeteracties om tot meer kwalitatieve, objectieve, betrouwbare en valide items te komen. De selectieconsultant zal dit advies aan de inhoudelijke expert terugkoppelen en verder opvolgen.

Voor wie is dit een probleem? Waar vindt het probleem plaats?

Dit is een probleem voor:

 • De klant = de rekruterende organisatie, want een langere doorlooptijd is voorzien voor het proces van de itemontwikkeling voor de evaluatie van de technische competenties. De klant wil meer autonomie op het vlak van selectie zodat ze de doorlooptijd in eigen handen kunnen nemen.
 • De selectieconsultant, want deze is afhankelijk en heeft weinig impact op de termijn waarop HR Tools een advies levert. De klant wil autonomie, maar de selectieconsultant is overbevraagd waardoor deze vaak weinig tijd heeft om zich de expertise van itemontwikkeling eigen te maken en autonoom te werken.
 • HR Tools en de organisatie, want het leveren van advies over itemontwikkeling neemt een aanzienlijk deel van de werktijd in, waardoor er minder tijd is om aan andere projecten te werken en te voorzien in een divers en up-to-date testportfolio. Bovendien moet HR Tools vaak dezelfde feedback herhalen.

Sinds wanneer is dit een probleem?

Door de uitbreiding van de pool van gecertificeerde selectieconsultants via de Selor Academy en de toename van het aantal selecties die ermee gepaard gaat, komen er meer aanvragen voor een advies terecht bij HR Tools. Het team van HR Tools is niet uitgebreid, waardoor HR Tools meer tijd moet besteden aan het leveren van advies over itemontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat consultants dan ook langer moeten wachten op een advies en dat de doorlooptijd voor de klant langer wordt.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat selectieconsultants zelf onder grote tijdsdruk staan om zoveel mogelijk dossiers binnen de beschikbare tijd te verwerken. Dit geldt zowel voor de consultants van DG R&O als voor de gecertificeerde consultants die voor de eigen organisatie rekruteren. De consultants staan steeds onder druk om in een zo kort mogelijke doorlooptijd de selectie af te ronden.

Wat is de impact van het probleem?

 • Repetitieve administratieve taken voor het team HR Tools in het geven van advies per mail
 • Langere doorlooptijd selecties
 • Ontevredenheid bij federale overheidsdiensten over dienstverlening van DG R&O omtrent rekrutering en selectie
 • Selecties door een bottleneck laten verlopen staat haaks op het imago dat DG R&O wil uitstralen, namelijk dat van ondersteunend dienstencentrum voor zijn klanten, waarin klanten autonomie kunnen opnemen.
 • Een afhankelijkheid van de selectieconsultant en de organisatie voor het beheer en timing van de selectieprocedure
 • Minder resources om aan projecten te werken binnen HR Tools en ondersteuning te bieden vanuit BI aan andere teams

Hoe weten wij dat dit een probleem is?

Vaak gehoorde feedback vanuit het team Rekrutering & Selectie:

 • Het duurt te lang om advies te krijgen van HR Tools
 • HR Tools is te streng in zijn advies
 • Het advies is niet erg bruikbaar voor de klant
 • Het is als consultant makkelijker om de items van de inhoudelijke expert te forwarden naar HR Tools dan om er zelf naar te kijken

Het lijkt erop dat de tevredenheid van de consultants over het proces van advisering over itemontwikkeling niet in verhouding staat tot de tijd die het team HR Tools investeert in het leveren van het advies.

Bovendien is HR Tools zelf ook niet tevreden dat er vaak weinig wordt aangevangen door de consultants met het advies en dat een onaangepaste versie van de test wordt aangeboden aan kandidaten. Ook het herhaaldelijk geven van hetzelfde advies draagt bij tot deze ontevredenheid.

Dit doet nadenken over efficiëntere manieren om de kwaliteit van de vragen te garanderen.

Het gewenste resultaat

Items en competenties kunnen op een geautomatiseerde wijze beoordeeld worden via een applicatie gebaseerd op artificiële taalverwerking (Natural Language Processing) en specifieke adviezen worden aangeboden aan de gebruikers van de applicatie. Selectieconsultants en inhoudelijke experts die de items ontwikkelen, hebben de expertise en feedback omtrent kwalitatieve itemontwikkeling onmiddellijk ter beschikking, zonder wachttijd op extern advies en zonder een steile eigen leercurve. Op deze manier zijn selectieconsultants automatisch autonoom in hun samenwerking met de inhoudelijke experts en zijn ze niet meer gebonden aan het wachten op een advies van HR Tools voor elk item. Zo kan er meer gefocust worden op persoonlijk advies bij uitzonderlijke problemen omtrent itemontwikkeling.

HR Tools onderhoudt de expertise van de applicatie die ter beschikking wordt gesteld aan de consultants en itemontwikkelaars voor het leveren van een geautomatiseerd advies. Op deze manier wordt vermeden dat een zelfde feedback steeds opnieuw gegeven moet worden door HR Tools en kan dit team zich focussen op de essentie, namelijk het ondersteunende kader waarbinnen de items ontwikkeld worden.

HR Tools kijkt in eerste instantie in de richting van het benutten van automatisering voor het verwerken van informatie zoals artificiële intelligentie, machine learning en natural language processing. We stellen ons een tool voor zoals bv. een vertaalwebsite, waar dan een vraag kan getypt worden en er vervolgens onmiddellijk feedback en advies verschijnt over de vorm, lengte, taalgebruik, kwaliteit van de vraag met bijhorende tips ter verbetering. Op deze manier kan HR Tools de expertise van de tool up-to-date houden en verder trainen. Selectieconsultants en itemontwikkelaars hebben het advies van HR Tools onmiddellijk ter beschikking in de vorm en op het tijdstip dat ze het nodig hebben.

Voorbeelden van tools die ons hebben geïnspireerd:

Welke initiatieven werden er in het verleden genomen om dit probleem op te lossen?

Door HR Tools:

 • Templates beschikbaar stellen voor het beoordelen van items op kwaliteit. Deze kunnen op voorhand door de selectieconsultants en itemontwikkelaars gebruikt worden tijdens de ontwikkeling, en ook HR Tools baseert zich erop om een advies te formuleren
 • Handleidingen, tips en infosessies aanbieden over itemontwikkeling
 • Verplichte opleidingen en workshops geven in het kader van het certificatietraject van selectieconsultants
 • Bijkomende ontwikkeltrajecten voorzien voor selectieconsultants om volledige autonomie te bekomen op het gebied van itemontwikkeling

Door team Rekrutering en selectie:

 • Certificaten uitreiken aan selectieconsultants die het traject succesvol doorlopen. Dit levert autonomie op om selecties zelfstandig te beheren. Voor het luik itemontwikkeling werd een bijkomend certificatietraject voorzien vanwege de specifieke expertise, maar tot op heden zijn er geen geïnteresseerde consultants die in het traject willen stappen voor autonomie op vlak van itemontwikkeling.

Wat is de beloning om met een oplossing te komen?

Naast de vergoeding van hun expertise en geïnvesteerde tijd in het project, zal de verkozen partner een applicatie hebben ontwikkeld die nog andere toepassingsgebieden kent. Ook scholen, universiteiten, ziekenhuizen en andere opleidings- en certificatiecentra werken met specifiek ontwikkelde items om kennis te evalueren of opgedane ervaring tijdens een opleiding te bestendigen. De ontwikkelde applicatie, kan mits aanpassing aan andere contexten dus verder geëxploiteerd worden en een meerwaarde leveren aan de maatschappij.

Hoe zullen de oplossingsvoorstellen worden beoordeeld?

Traditionele manieren om expertise omtrent itemontwikkeling ter beschikking te stellen via templates, opleiding, certificatietraject en advies op maat blijken weinig tijdsefficiënt te zijn. Zowel de medewerkers van HR Tools als selectieconsultants hebben baat bij het elimineren van de repetitieve taken bij het ontwikkelen van een kwalitatieve test. De belangrijkste criteria zullen te maken hebben met impact op de kwaliteit van de items, tijdsefficiëntie en gebruikersgemak.

Terrein

HR, automatisering

Budget

20.000 euro

Planning

Gewenste startdatum van implementatie

TBD

Pitchmoment

TBD

Deadline om de offerte in te dienen

TBD

Gewenste datum van contract

TBD

Contact

Pauline Meys, Team lead HR Tools: pauline.meys@bosa.fgov.be, +32 (0)2 740 77 85


Mijn App op zak – Het Smartcity Mobiele Portaal voor de steden, gemeentes, provincies en regio’s.

102 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Letsgocity is een Luikse onderneming, actief in de digitale ontwikkeling van de openbare sector. Meer bepaald biedt Letsgocity apps aan de openbare sector (steden, gemeentes, intercommunales,…) teneinde de communicatie met het publiek te verbeteren.

Letsgocity heeft onder meer het mobiele portaal « Mon app en poche » (Mijn App op zak) ontwikkeld dat digitale diensten, die voor burgers bestemd zijn, in één enkele app samenvoegt. Dit portaal wordt in Wallonië grootschalig gebruikt en biedt veelvoudige interoperabele varianten zoals :

 • Wallonië op zak  (« Wallonie en poche » : op waals regionaal niveau gebruikte portaal)
 • Mijn gemeente op zak (« Ma commune en poche » : gebruikt door meer dan 60 Waalse gemeentes)
 • Mijn provincie op zak (« Ma province en poche » : Waals Brabant).

Naast deze portaals die toepassingen/apps/diensten van alle type bedrijven samenvoegen, stelt Letsgocity ook zijn eigen digitale apps aan de openbare sector voor, waaronder :

 • App Mobiliteit (« App Mobilité » : uurroosters trein, bus,..)
 • App Omgeving (« App Environnement » : huis-aan-huisophaling, locatiegebaseerde inzamelpunten,…)
 • App burgerparticipatie (« App Participation citoyenne » : ideeënbus, meldingen, participatieve gemeenteraden,…)
 • App Publicatie (« App Publication » : beheren van gemeenschappen, versturen van bevragingen, delen van links, beheren van agenda,…)

Voor Letsgocity staan databeheer en de naleving van de AVG (GDPR) centraal, wat bijdraagt aan het genereren van opendata en de ontwikkeling van een digitaal ecosysteem ter ondersteuning van de publieke sector. 

Pitch

Contact

Pierre Labalue
pierre.labalue@letsgocity.be


Dé oplossing voor managers inzake continue feedback

76 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Frizby ondersteunt managers om constructieve one-to-one gesprekken te houden met hun teamleden. Dit zorgt voor hun welzijn en motivatie.

We weten allemaal dat het gebrek aan erkenning en feedback de hoofdreden is voor ontslagneming van medewerkers. Algemeen gekend is ook dat managers frequent feedback moeten geven aan hun teamleden om hun welzijn en motivatie, en vervolgens retentie, te verzekeren.

Voor deze redenen is continue feedback tegenwoordig een buzz word geworden. Maar hoe voer je concreet continue feedback in een team?

De verschillende vormen van feedback monden niet uit tot dezelfde impact op medewerkers. Zo werd bewezen dat een mondelinge feedback, gegeven tijdens een informele face-to-face gesprek, meer impact heeft dan eender welke andere feedback.

Toch kan voor een manager het plannen van frequente informele “one-to-ones” moeizaam worden:

 • Het neemt tijd in beslag,
 • je weet niet altijd waarover te spreken,
 • er wordt geen opvolging voorzien na de vergadering en
 • er bestaat geen plaats om alle informatie per werknemer terug te vinden.

Voor deze redenen hebben we Frizby opgericht.

Frizby maakt het leven van managers eenvoudiger zodat ze productieve one-to-one kunnen voeren met hun medewerkers, zonder daar veel tijd aan te moeten spenderen.

Hierachter enkele voorbeelden van wat we doen :

 • Automatiseren van herhaaldelijke taken (het plannen van meetings, het sturen van vragen op voorhand, het versturen van rappels voor de meeting)
 • Automatisch opstellen van inhoud voor elke meeting
 • Nota nemen
 • Actieplannen
 • Centraliseren van de verslagen per werknemer voor alle one-to-one.

Frizby is een all-in-one oplossing voor coaching en feedback om het welzijn en de betrokkenheid van de werknemers te verzekeren.

Contact

Sam Boribon

sam@frizby.co

www.frizby.co


Talent API

129 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Talent API is the AI-powered matching engine made for ambitious HR teams: find talent faster, get them on the job longer and help them grow.

Today we’re helping some of Belgium’s largest employers make sure they have and keep the best talent in the right job by:

 1. helping the recruiter find the right candidate faster,
 2. increasing the internal mobility, and
 3. making sure everyone keeps learning the right skills.

Contact

Davio Larnout
davio@radix.ai


Toezicht houden, opzoeken, exploreren met CIKISI, uw expert inzake « Web Intelligence »

98 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Als specialist in het beheer van informatie en meer bepaald « Web Intelligence », gebruiken we de best mogelijke technologieën in het domein van “Big Data” en Artificial Intelligence om de drastische verhoging in de volume van op de web beschikbare data te kunnen beheersen.  Zodoende bieden we innoverende oplossingen aan onze klanten die hun behoeften in toezicht (Watch), opzoeking (Search) en dataexploratie (Explore) kunnen vervullen.

Onze oplossingen omvatten :

 • Cikisi WMT : een polyvalent informatieplatform dat toelaat open bronnen van het web te verzamelen, maar ook gegevens op te zoeken en te exploreren.  
 • Cikisi Mobile WS (Watch en Search) is een mobiele applicatie die zijn users overal ter wereld en op eender welk moment van de dag een gemakkelijke toegang geeft tot de nodige informatie .
 • De Cikisi APIs verlenen toegang tot de diensten van het platform Cikisi aan externe sotftwares en toepassingen. Deze  APIs (Application Program Interfaces) zijn via een webdienst (REST) beschikbaar.

CIKISI is een innoverend bedrijf gesticht in 2016 en gevestigd in het Aeropole van Gosselies-Charleroi.

Ons bedrijf treedt rechtstreeks op in Frankrijk en Benelux, en werkt samen met een netwerk van technologische partners, integratoren en resellers om de oplossingen in de rest van de wereld aan te bieden.

Contact

Martin Baelden

presales@cikisi.com

https://www.cikisi.com/


Oswald – een all-in-one chatbot platform

72 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Oswald is een platform waarop je chatbots kan configureren, trainen, testen en publiceren. Het biedt verder alle tools aan om een chatbot end-to-end in productie te laten draaien. Zo zijn er uitgebreide statistieken, human-takeover functionaliteit, meerdere talen voor een chatbot, integraties met verschillende messaging platformen en voice assistants…

Voor het herkennen en interpreteren van de gebruikersinput maakt Oswald gebruikt van haar eigen NLP engine, of er kan gekozen worden voor IBM Watson of Microsoft LUIS.

Contact

Michiel Vandendriessche
michiel@raccoons.be


Edgise – Hardware innovatie voor Edge Computing

216 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Edgise ontwikkelt custom hardware voor Edge Computing op een lean/mean/agile manier.
Van rapid prototyping met off-the-shelf hardware tot full production met custom chip design.

Kunstmatige Intelligente algoritmes draaien traditioneel in de cloud.
Maar wat als de applicatie realtime moet reageren, low power moet zijn of de data niet naar de cloud kan/mag sturen omwille van privacy ?
Het AI landschap verschuift van de cloud naar Edge Computing. Edgise implementeert AI in hardware op lokale apparatuur om zo de latency, privacy en power issues op te lossen.

Object detectie gebaseerd op camera, herkennen van geluiden, detecteren van patronen in massaal veel data.
Edge Computing biedt de oplossing bij realtime verwerking van veel data.

Contact

Nick Destrycker
info@edgise.com


Blockchain framework voor een efficiënter & veiliger beheer van documenten en certificaten.

90 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

T-Mining heeft een framework ontwikkeld die het eenvoudiger en sneller maakt om decentrale toepassingen en netwerken te ontwikkelen voor oa. het beheer van certificaten en documenten.

Het heeft hier reeds verschillende succesvolle projecten uitgevoerd met de Haven Van Antwerpen en ook verschillende privé spelers in onder andere de voedings- en verzekeringsindustrie.

Onze oplossing maakt het mogelijk om op een snelle en betrouwbare manier certificaten te registreren in een blockchain netwerk, te transfereren tussen verschillende betrokken partijen en tegelijk de confidentialiteit van de data en de privacy van de betrokkenen te vrijwaren.

Meer info omtrent de use-case met de Haven van Antwerpen vind je hier
https://t-mining.be/news1/2018/6/12/antwerp-blockchain-pilot-pioneers-with-secure-and-efficient-document-workflow

Pitch

T-Mining-GovBuysInnovation-short-intro.pdf

Contact

Christiaan Sluijs
christiaan.sluijs@t-mining.be
https://t-mining.be/home


TechWolf’s Skill Engine – The skills you need tomorrow, brought to you today.

273 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

TechWolf is een Gentse machine learning startup actief binnen de natuurlijke taaltechnologie.
Ons product, de Skill Engine, is een algoritme dat een competentieset kan extraheren uit een tekstdocument. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van een cv, LinkedIn profiel, assessments of andere documenten de competenties van die persoon in kaart brengen.
Dit doen we ook voor jobs, opleidingen en dergelijke. Op die manier slagen we er bijvoorbeeld in om de juiste persoon te koppelen aan een specifieke job.
De toepassingen beperken zich zeker niet to jobmatching. Op corporate niveau brengen we de skillset van de organisatie in kaart en helpen we bij het re- en upskillen van het personeelsbestand. Ons algoritme berekent hoe relevant de skillset van elke werknemer is en kan individuele werknemers (interne of externe) opleidingen aanbevelen om de skillset future-proof te houden.
Onze software wordt gebruikt om o.a. jobs aan te bevelen aan gebruikers op jobsites (Netflix principe), de juiste mensen te vinden in een recruiter-database (Job matching), outplacement voorstellen te genereren, individual learning te ondersteunen…

Contact

Andreas De Neve
andreas@techwolf.be
https://www.techwolf.be/


ESOMUS, je smart assistant voor het beheer van infrastructuur en uitrustingen

129 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Ben jij in orde? ESOMUS is de QHSE-tool bij uitstek, je smart assistant om gebouwen, lokalen, uitrustingen te beheren en de wettelijke verplichtingen te beheersen!

ESOMUS is een software dat je toelaat je infrastructuur en uitrustingen op te volgen. Zo kan jij in orde blijven en de stand van zaken van je bedrijf kennen.

Je bent verantwoordelijk van een technische dienst of van een preventiedienst, of je bent manager binnen een beroepsvereniging, een overheidsdienst, een gemeente en/of je hebt een leidende functie bij de overheid? En je moet je in dat kader gebouwen, lokalen en uitrustingen, al dan niet met bepaalde risico’s, beheren?

ESOMUS is een software dat in realtime alle noodzakelijk informatie al dan niet gebonden aan wettelijke bepalingen zal doorgeven naar de infrastructuurbeheerder, de technische directeur, de preventieadviseur : wat je mag of moet doen, wanneer en hoe je het moet doen. De tool zal je zelf de up-to-date documenten leveren, bv. bij inspecties.

Je definiëert nauwkeurig alle sites, gebouwen, lokalen, opslagruimtes, voertuigen en werkzaam personeel met hun machtigingen, opleidingen en toelatingen. Vervolgens voeg je alle documenten die voor het goed functioneren van het bedrijf vereist zijn (wettelijke controles, onderhoud, kwaliteitsopvolging). Eens je bedrijf volledig gedefinieerd en in je software opgeladen is, voeg je alle uitrustingen toe, al dan niet gebonden met bepaalde risico’s, voor welke een controle-, kwaliteits- en/of veiligheidsopvolging vereist is.

De software voorziet vervolgens in de volledige opvolging van het bedrijf : notificaties wanneer uitrustingen moeten vervangen worden (en budget dat ermee gepaard gaan), herinneringen van de taken die moeten uitgevoerd worden, of ze door de wet voorschreven zijn al dan niet, planificatie van de onderhouds-/kwaliteits-/veiligheidsopvolging en risicobeheer, controle van de effectieve uitvoering van deze acties door het verantwoordelijk personeel gebonden aan hun toelatingen en opleidingen.

Contact

Marc CRAUWELS
Mobile : 0471 / 49 34 11
info@esomus.com
www.esomus.com


Smart Standing Desk

353 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Dat afwisselend staan en zittend werken goed is voor je hart, rug en nek is alom bekend.
Maar dat deze ook zorgt voor een verhoogde betrokkenheid van de werknemer, energieniveau en focus is minder gekend.
In een ideale wereld zou iedereen af en toe staand moeten werken.

Doordat je hersenen meer functies tegelijk dienen managen wanneer staand, zitten we liever.
Tevens dienen je voeten sterker te worden en is het dus normaal dat het even duurt voor je succesvol staand kan werken.
Na 3 maanden zit je gemiddeld 50 minuten minder/dag, na 6 maanden 64 min./dag en na een jaar reeds 82 min./dag (bron BMJ).
Tevens is een sta bureau een grote kost voor een bedrijf en dient hiervoor soms het floor plan herzien te worden.
De slechtste ergonomische situaties treden bovendien het vaakst bij thuiswerken op en is het moeilijk hier een sta bureau te voorzien.

NOTADESK is de meest betaalbare en toegankelijke sta bureau op de markt.

Hij is specifiek ontwikkeld voor laptop gebruikers. Zijn hellend werkblad verlaagt de spanning op de nek maar houdt de polsen neutraal.
Deze wordt door middel van een sterke industriële zuignap en op een niet-invasieve manier aan het raam “gezogen”.
Bovendien weegt hij minder dan 2kg en kan hij dus ook gebruikt worden voor een staand meeting, telefoongesprek, focus room, …
Veel bedrijven opteren er momenteel voor om een toog met barkrukken aan het raam te monteren.
NOTADESK is niet alleen goedkoper maar laat tevens toe om de hoogte van het werkblad aan te passen en dit sneller dan een elektrische sta bureau.

Tevens zal NOTADESK meer kans hebben je werknemers te overtuigen om te starten met staand werken.
Dit omdat een raam en dus natuurlijk licht als de belangrijkste criteria van de werkomgeving wordt gezien (bron HBR)
Tevens zal dit natuurlijk licht ervoor zorgen dat het stress niveau van je werknemer verlaagt.

Wij zijn een Brusselse Start-up dat zelf het idee/design/productie heeft uitgewerkt,
Indien u advies voor ons heeft zijn wij u erg dankbaar.
Contacteer ons voor een gratis presentatie met demo sessie.

Contact

Andreas De Smedt – Founder NOTADESK
andreas@notadesk.com
0478 61 11 90
notadesk.com


Cooperlink – A multi-partner integration platform and its digital workplace

238 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Leverage your partnerships, make your people more productive, and make more informed decisions by facilitating and automating collaboration, data exchange, and approval workflows with partners from their own tools. Watch our video www.cooperlink.io/video

As a public organization, you manage complex projects and/or large volume of data exchanged with private companies (e.g. public consultations, execution of tenders, provision of open or sensitive data, …).

Your employees must regularly copy, encode the same document or the same information in several different tools, on cloud platforms or collect them many by e-mail. Private companies must also collect the information your organization provides through web portals, sort, update, and archive it on their own tools. This generates a massive exchange of e-mails, repetitive manual encodings, a lack of centralization, the risk of poor workmanship and a waste of time. It follows a real loss of money and motivation.

COOPERLINK, THE DIGITAL POST SERVICE BETWEEN PUBLIC INSTITUTIONS AND PRIVATE COMPANIES

Typically used as the cement to bridge disparate IT applications, Cooperlink enables public institutions and private companies to access relevant information and manage all their interactions and information exchange in one place (universal gateway). And especially with external partners. Each company can connect its own tools, automate its exchange of information in a simple and particularly secure way (no data stored on the cloud), while remaining autonomous.

Cooperlink provides a Digital Workplace, and a Multi-enterprise Middleware which is an intermediary software that creates a network of information exchange between different computer applications (e.g. MS sharepoint, alfresco, Jira, …). This exchange of information is found in a place that is in a way the place of digital collaboration. As if it were a meeting room in the real life but available everywhere and at any time, like at the office!

USE CASES

Cooperlink can efficiently be used in several cases like :
– Multi-partner projects
– Management of tenders’ execution
– Universal gateway to provide access to open and closed data

Video

Contact

Axel Palmaers
axel.palmaers@cooperlink.io


Citynet – AI for Cities and Citizens

296 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Citynet maakt het doorzoeken van Besluitvorming makkelijk door de data van Lokale Besturen automatisch en semantisch te indexeren dmv Artificiële Intelligentie.

Diverse lokale en regionale overheden produceren steeds grotere hoeveelheden informatie niet alleen omwille van wijzigende reglementering (vanuit hogere overheden) maar ook om aan de burger een correct en transparant bestuur te kunnen garanderen. Het beheer en snel opzoeken in deze steeds groeiende ‘hooiberg’ aan informatie stelt elke overheid voor de nodige uitdagingen. Om aan de toenemende behoefte van steden en gemeenten tegemoet te komen heeft Nalantis (einde 2017) in samenwerking met Digipolis en de Stad Gent een unieke ‘semantische search tool’ ontwikkeld – hierna ‘Citynet’ genoemd. Citynet laat het stedelijk personeel en uiteraard ook de lokale bestuurders en de burger toe om via een vraagstelling in hun natuurlijke taal, snel en accuraat de gezochte informatie te vinden. De informatie die doorzoekbaar moet gesteld worden kan bijvoorbeeld bestaan uit alle gemeenteraads- en schepencollegebesluiten zijn, maar evengoed andere besluiten zoals die van de Politieraad, cultuurcommissies etc.

Nalantis verschaft via een RestAPI service toegang voor ontwikkelaars tot de Citynet NLU Backend. De service laat toe om in eerste instantie een batch van documenten (word, pdf of text) op te laden naar een afgeschermde Azure Cloud waar een automatische semantische index gebeurt. In praktijk betekent dit dat aan alle documenten tot op paragraaf-niveau semantische concepten (en onderliggende synoniemen) automatisch toegekend worden. Daarna kan de set bevraagd worden in volzinnen (natuurlijke conversationele taal) waar de semantische concepten (in de vraagstelling) zullen gematcht worden met gelijkaardige concepten in de dataset.

 

Website

 

Video

Contact

Stephen Lernout
stephen.lernout@nalantis.com


Pixelvision – objectherkenning & teloplossingen

252 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Pixelvision ontwerpt en implementeert objectherkenningstechnologie, waar we beeldverwerking gebruiken om geautomatiseerd data te verzamelen. U kan bij Pixelvision terecht voor zowel custom als off the shelf oplossingen zoals personen- en voertuigtellers, Crowd Analysis Software en andere Smart City toepassingen.

Contact

Nick Koopmans
nick@pixelvision.be